Bazy danych bez granic

Dostęp do baz danych do niedawna stanowił nielada problem, dziś dzięki specjalizowanym aplikacjom użytkownicy coraz więcej ciekawego mogą się dowiedzieć; w CHIP-ie porównano te najbardziej znany programy

Jeszcze do niedawna dostęp do informacji przechowywanych na serwerze sieciowej bazy danych musiał się odbywać za pośrednictwem specjalizowanego oprogramowania. Pojawiły się jednak na rynku systemy, które umożliwiają wgląd w te dane za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu i wyposażonego w dowolną przeglądarkę WWW.

Komputery połączone ze sobą i wykorzystujące ten sam system operacyjny tworzą tzw. sieć homogeniczną (jednorodną). Z reguły posiadają one zainstalowane podobne lub nawet identyczne oprogramowanie, co dodatkowo upraszcza proces administracji taką siecią. Wystarczy jednak tylko jedna maszyna, która będzie używała innego systemu operacyjnego, aby grupa komputerów stanowiła sieć niejednorodną.

Wykorzystanie takiego „odmieńca” do pobierania informacji ze wspólnie użytkowanej bazy danych może okazać się bardzo kłopotliwe. W większości przypadków do tego celu trzeba dysponować tzw. oprogramowaniem klienta, które umożliwia dostęp do jej zawartości. Co jednak zrobić, gdy producent bazodanowego serwera dla systemu UNIX nie dostarcza oprogramowania umożliwiającego jego wykorzystanie z poziomu Windows 95? Ratunkiem może się okazać skorzystanie z usług sieci Internet.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zainstalowanemu na serwerze oraz dowolnej przeglądarce WWW, dostępnej praktycznie dla każdego systemu operacyjnego, użytkownik może korzystać z baz danych umieszczonych w Sieci. W tym przypadku zanikają wszelkie różnice pomiędzy platformami sprzętowymi oraz środowiskami pracy wykorzystywanymi przez użytkowników, dzięki zastosowaniu uniwersalnego protokołu wymiany informacji jakim jest HyperText Transfer Protocol (HTTP).

Zasada działania tego typu systemów jest podobna (patrz ramka „Różne rodzaje serwerów WWW”). Zapytania do bazy danych formułowane są przez użytkownika na stronie HTML. Z pomocą interfejsu Common Gateway Interface (CGI) są przesyłane do serwera WWW, gdzie uruchamiany jest skrypt, tłumaczący je na postać zrozumiałą dla bazy danych. Ta wybiera dane zgodnie z treścią zapytania i zwraca je – poprzez CGI – do serwera WWW, który w postaci strony HTML wyświetla je na komputerze klienta.

Drugą metodą pozwalającą na udostępnianie baz danych w Internecie jest zastosowanie specjalnego serwera WWW, który bezpośrednio, bez wykorzystywania interfejsu CGI, analizuje zapytania do bazy danych oraz generuje strony HTML zawierające interesujące użytkownika informacje.

Oferta oprogramowania umożliwiającego dostęp do baz danych z poziomu WWW jest bardzo różnorodna. Dominują w niej głównie producenci rozbudowanych systemów bazodanowych (Oracle, Lotus, ACI), choć można tu także znaleźć software o nieco innym przeznaczeniu (np. askSam). Przyjrzyjmy się więc, jaka jest funkcjonalność tych narzędzi i do jakich zastosowań nadają się najlepiej.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.