Liczykrupa i oko szefa

Pakiet SM-PROFIT 2.10 to jedna z nielicznych aplikacji do zarządzania i obsługi małych i średnich firm usługowych i handlowych, pracująca w środowisku Windows. Prosty w obsłudze program instalacyjny prowadzi użytkownika krok po kroku w trakcie procesu instalacji.

SM-PROFIT wspomaga zarządzanie i obsługę księgową małych i średnich firm handlowych i usługowych. Już od pierwszego kontaktu aplikacja sprawia bardzo dobre wrażenie. Można ją zastosować do zarządzania więcej niż jednym przedsiębiorstwem w tym samym czasie. Wśród dostępnych funkcji są m.in. obsługa sprzedaży i zakupu, ewidencja produktów, księgowość, kontrola projektów (zleceń), analiza wskaźnikowa i raporty.

Podczas instalowania programu automatycznie tworzone są wszystkie niezbędne konta. Wystarczy wybrać typ firmy, konkretnie – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a PROFIT sam dobierze plan kont Księgi Głównej, najlepiej odpowiadający charakterowi firmy. Oczywiście, możliwa jest modyfikacja uwzględniająca wymagania użytkownika.

Przy tworzeniu faktury za pomocą programu SM-PROFIT część danych jest automatycznie pobierana z kartotek same profity...

Dostęp do wszystkich funkcji możliwy jest za pośrednictwem biurka z wysuwanymi szufladami, zawierającymi tematycznie uszeregowane moduły programu. Większość typowych operacji wykonuje się za pomocą kreatorów, prowadzących użytkownika za rękę, co daje pewność, że nie przeoczymy żadnego z niezbędnych ruchów. Można w ten sposób dokonać zamknięcia okresu obrachunkowego,sporządzić zestawienie faktur oraz wydruk etykiet adresowych.

SM-PROFIT zawiera pełny system księgowania zgodny z zasadami rachunkowości. Po zaksięgowaniu transakcji zostaje ona zarejestrowana na odpowiednich kontach Księgi Głównej. Większość transakcji wprowadzana jest na gotowych formularzach (fakturach, zamówieniach itp.). Program odnotowuje zakupy i płatności, jakich dokonują klienci; informacje te są każdorazowo uaktualniane przy księgowaniu transakcji.

Przegląd historii sprzedaży dziennej umożliwia odkrycie istotnych trendów występujących w działalności firmy. Dysponując tymi informacjami szef łatwo określi, kiedy będzie potrzebny dodatkowy personel lub też w jakim okresie z zaplanowanego budżetu należy wydać na reklamę najwięcej pieniędzy.

SM-PROFIT potrafi utworzyć ofertę, którą – po zaakceptowaniu przez klienta – automatycznie przekształci w fakturę. Program umie też zaimportować informacje o klientach, dostawcach oraz produktach z innych programów tego typu.

plus bardzo dobra dokumen-tacja i system pomocy
plus możliwość obsługi wielu firm
plus łatwa obsługa
plus współpraca z drukarkami fiskalnymi Posnet, Optimus i Elzab
minus wolne działanie niektórych opcji
W skrócie
SM-PROFIT 2.10
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; 13-16 MB na dysku
Producent:
Boss’a, Gdynia
tel.: (0-58) 61 22 22
fax: (0-58) 20 49 40
e-mail: [email protected]
http://www.bossa.com.pl
Cena: ok. 1460 zł

Bardzo użyteczną funkcją jest przypominanie o przyszłych transakcjach. SM-PROFIT może stać się „budzikiem”, który sygnalizuje, że nadszedł (lub zbliża się) czas zaksięgowania wcześniej zaplanowanych transakcji. Przy każdym uruchomieniu programu pojawia się wtedy na ekranie odpowiednie przypomnienie.

Dzięki wskaźnikom szefowie firm mogą na bieżąco monitorować stan finansowy i efekty działalności przedsiębiorstwa. Większość raportów można przedstawić w postaci wykresu, co ułatwia dokonywanie porównań i analizę trendów. Raporty tworzone w SM-PROFIT można wyświetlać m.in. w Excelu, Wordzie, WordPerfectcie, Quattro Pro oraz Lotus 1-2-3.

Mocną stroną programu jest dokumentacja i system pomocy. Niemal 600-stronicowy podręcznik użytkownika jest bardzo przyzwoicie wydany i – co ważne – jasno i przejrzyście napisany. Co więcej, w firmowym serwerze BBS dostępne są aktualne informacje o nowych wersjach programu i wskazówki dotyczące jego użytkowania. Producent dysponuje również serwerem internetowym.