Obieżyświat

Krótki test programu edukacyjnego z geografii, w przystępny sposób przekazuje wiedzę i odpytuje z przerobionego materiału

Pakiet Geophobia przeznaczony jest do wspomagania nauki geografii w szkole podstawowej i średniej. Składa się z dwóch programów: Geokształty oraz Geografia Polski. Pierwszy wyświetla na ekranie zarysy obiektu geograficznego (państwa, rzeki, morza, jeziora, zatoki, półwyspy lub wyspy), a zadaniem użytkownika jest poprawne wskazanie jego nazwy na liście liczącej kilkanaście pozycji. Nie jest to wcale proste, gdyż prezentowane obiekty są obrócone o losowy kąt i nie są wyświetlane w jednakowej skali. W razie trudności z udzieleniem odpowiedzi, program służy „pomocną dłonią”: może zorientować obiekt zgodnie z kierunkiem północnym, wyświetlić jego rzeczywisty rozmiar, podać kategorię (morze, państwo itd.) lub wyświetlić podpowiedź, która może naprowadzić użytkownika na „właściwy trop”. Niestety, w Geokształtach brakuje opcji nauczania, a wyświetlanie wielu typów obiektów naraz czyni zabawę zbyt skomplikowaną.

Po zapoznaniu się z Geophobią żadna klasówka z geografii, obejmująca zakres materiału zawarty w pakiecie, nie powinna stwarzać większych trudności klasówka z geografii

Drugi z programów pakietu, Geografia Polski, uczy oraz ocenia wiadomości z zakresu geografii fizycznej naszego kraju. W jego skład wchodzi przeglądarka map o różnej tematyce, z pomocą której można zapoznać się m.in. z rozmieszczeniem surowców mineralnych, podziałem administracyjnym czy tektoniką naszego kraju. Dzięki opcji Nauka użytkownik może utrwalić wcześniej przyswojone informacje, a polecenie Test sprawdzi skuteczność tego procesu.

plusniewysokie wymagania sprzętowe
minusmało ciekawa prezentacja materiału
minusbrak opcji Nauka w programie Geokształty
minusniedopracowany interfejs użytkownika Geografii Polski
W skrócie
Geophobia
Wymagania: PC 386; 640 KB RAM; karta graficzna VGA; DOS 3.0; ok. 4 MB na dysku
Producent:
Hurtownia Oprogramowania User, Kraków
tel./fax: (0-12) 66 88 54
e-mail: [email protected]
http://www.com-pass.com/user
Cena: 36,60 zł

Sposób prezentacji materiału zastosowany przez autorów Geophobii jest mało ciekawy i na dłuższą metę trochę nużący. Pewne zastrzeżenia należy także mieć do interfejsu graficznego aplikacji. Jest on nieco odmienny (!) w obydwu programach pakietu, co jest poważnym niedociągnięciem. Dla przykładu, w przeciwieństwie do Geokształtów Geografia Polski nie wykorzystuje standardowo używanych klawiszy strzałek (wskazanie pozycji na liście), nie działają też przyciski [Esc] (rezygnacja) oraz [Enter] (wybór).

Miejmy nadzieję, że w kolejnej edycji pakietu (która jest już w trakcie realizacji) proces nauczania będzie atrakcyjniejszy, a interfejs graficzny obydwu programów zostanie dopracowany.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.