Dziel i rządź

Jednym z ważniejszych czynników związanych z trudną sztuką zarządzania jest umiejętność kolekcjonowania i wykorzystywania informacji. Bardzo pożytecznym narzędziem wspomagającym informacyjną stronę pracy menedżera jest Microsoft Team Manager 97 .

Wizualne przedstawienie stopnia realizacji zadań przez Team Managera 97 pomaga szefowi „trzymać rękę na pulsie” microsoft team manager 97

Pakiet firmy Microsoft zawiera dwa wzajemnie uzupełniające się programy, tzn. wersję dla szefa i członków zespołu. Aplikacje pracujące na potrzeby jednej grupy roboczej komunikują się za pomocą e-maila lub powszechnie dostępnego pliku. Zarówno lider, jak i pozostali członkowie grupy zobowiązani są do uaktualniania zasobów informacji związanych z pracą zespołu, tzn. opisów przydzielonych zadań oraz tworzenia raportów dotyczących stanu ich realizacji. Dopuszczalne jest również negocjowanie terminów oraz zgłaszanie propozycji podziału pracy.

pluswysoki poziom merytoryczny
pluswspieranie nowoczesnych technik zarządzania
plusdoskonały system pomocy
minusbrak sprawdzania poprawności wprowadzanych danych
minusbrak wersji polskiej
W skrócie
Microsoft Team Manager 97
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM (Windows 95) lub 16 MB RAM (Windows NT); ok. 16 MB na dysku
Producent:
Microsoft, USA
http://www.microsoft.com/
Dostarczył:
Microsoft Polska Warszawa
tel.: (0-22) 661 54 33
fax: (0-22) 661 54 34
http://www.microsoft.com/poland/
Cena: ok. 1870 zł

Główną zaletą pakietu jest możliwość analizowania funkcjonowania zespołu na wiele różnych sposobów. Można np. skoncentrować się na śledzeniu postępu prac nad wybranym projektem lub przyglądać się aktywności poszczególnych podwładnych. Pamiętając o tym, że nadmiar informacji może być równie uciążliwy jak ich brak, twórcy programu zaopatrzyli swoje dzieło w sprawny system filtrów i priorytetów. Równie użyteczny jest mechanizm sygnalizowania problemów. Dzięki specjalnym znacznikom każdy członek zespołu może zwrócić uwagę na potencjalne źródło kłopotów.

Pakiet nie dysponuje niestety zbyt wieloma funkcjami sprawdzania poprawności wprowadzonych danych. Dopuszczalne jest np. deklarowanie absurdalnych terminów wykonania poleceń. Nie można mieć za to żadnych zastrzeżeń do systemu pomocy, stanowi on klasę sam w sobie, użytkownik możne nawet zadawać pytania w języku naturalnym (oczywiście po angielsku).

Microsoft Team Manager nie jest na pewno cudownym panaceum na bolączki związane z zarządzaniem. Jego zastosowanie pomoże jednak z pewnością efektywniej wykorzystywać czas pracy menedżera, uwalniając go od części żmudnych obowiązków.