Kierownik w składzie informacji

W każdym szanującym się przedsiębiorstwie szef musi wiedzieć wszystko. Dlatego też pracownicy zalewają go mniejszą lub większą ilością papierów i innych dokumentów. Wychwycenie z tego bałaganu rzeczy najistotniejszych jest tym trudniejsze, im większa jest firma lub im więcej „zaufanych” pracowników ma szef. Tak czy inaczej podział informacji na „od ministra na prawo, od sekretarki do kosza” w końcu może okazać się niewystarczający lub wręcz szkodliwy. I tu z pomocą przychodzą systemy komputerowe, mające za zadanie „wyłapać” na podstawie zdefiniowanych reguł i zapytań, które informacje są najważniejsze, w przejrzysty sposób je przedstawić, a nawet zasugerować najlepsze rozwiązania pojawiających się problemów. Jednym z tego typu programów jest pakiet System Informowania Kierownictwa Media M kanadyjskiej firmy Speedware, którego spolonizowana wersja właśnie pojawiła się na naszym rynku.

Kliknięcie myszą na punkcie symbolizującym na mapie Olsztyn powoduje otwarcie okna z danymi na temat sprzedaży w tym mieście system informowania

Wygląd ekranu aplikacji można w dowolny sposób modyfikować tak, aby w danej chwili zawierał tylko najważniejsze informacje. Pulpit może więc np. przypominać centrum dowodzenia, na którym umieszczone zostały przyciski uruchamiające inne programy i wielkie logo firmy. Drugim ciekawym rozwiązaniem jest łatwa możliwość uzyskania poszukiwanej informacji. Bez trudu można też stworzyć zapytanie do wewnętrznej bazy danych programu, korzystając z narzędzia zwanego CAR (Computer Assist Request – komputerowe wspomaganie zapytań). Przypomina ono kreatory zapytań i raportów znane np. z Accessa. Kolejno ustala się typ raportu (tabelka, wykres kołowy, słupki itd.) oraz jakie dane mają być wyświetlane. Otrzymany wykres możemy umieścić na pulpicie. Program umożliwia zaprojektowanie prostej symulacji obrazującej, jak mogą się zmieniać jedne wskaźniki po zmianie innych. Wszystko to razem sprawia, że w natłoku informacji szef może się poczuć nieco bezpieczniej.

plusdobra dokumentacja
plusimport danych z różnych systemów baz danych
plusduża szybkość
pluselastyczność konfiguracji
minuszbyt wysoka cena
minusniestaranna polonizacja
W skrócie
System Informowania Kierownictwa Media M 2.40.01 PL
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 6 MB na dysku
Producent:
Speedware, Kanada
http://www.speedware.com/
Dostarczył:
PMS Labs, Gliwice
tel./fax: (0-32) 179 22 50
e-mail: [email protected]
Cena:
7381 zł (4392 zł – pakiet + 2989 zł – licencja)

Jedynym naprawdę poważnym mankamentem pakietu jest jego cena. Media M to system bardzo drogi, a dodatkowo do utworzenia i modyfikowania słownika oraz importu danych z różnych systemów niezbędne jest zatrudnienie informatyka. Program posiada bowiem dwa całkowicie niezależne moduły do obsługi słownika oraz wczytywania informacji. Edytor słownika pozwala na zdefiniowanie wszystkich używanych później przez szefa informacji, takich jak nazwy oddziałów firmy, wskaźniki, wymiary itp. Drugi moduł to edytor specjalnych skryptów pozwalających na dołączanie danych z różnych źródeł (dBASE, SQL, Lotus 1-2-3 lub odpowiednio sformatowany plik tekstowy) oraz manipulowanie nimi i ich strukturami. Tworzenie tych skryptów przypomina edycję plików.INI, jest więc dosyć męczące. Dopiero przygotowany przez informatyka słownik i plik danych pozwala na udostępnienie systemu szefowi.

Trzeba przyznać, że pakiet Media M to dość ciekawe rozwiązanie, w znacznym stopniu ułatwiające zarządzanie firmą. Zastrzeżenia może jednak budzić jakość polonizacji (zdarzają się komunikaty polskie przeplatane z angielskimi) oraz przede wszystkim cena. Każdemu potencjalnemu użytkownikowi radzimy w tej sytuacji przed zakupem obliczyć wskaźnik korzyści/cena, a producentowi sugerujemy bardzo prosty sposób na poprawienie tego wskaźnika: zasymulować programem Media M obniżkę ceny i wyciągnąć wnioski…