Lekcja polskiego raz jeszcze

Do obszernej oferty programów na dyskach CD-ROM dołączył niedawno chyba pierwszy multimedialny polskojęzyczny przewodnik po literaturze. Wszyscy, którzy chcieliby przypomnieć sobie materiał szkoły średniej, znajdą w Literacie 2.0 niezbędne informacje, podane w przystępnej i ciekawej formie.

Na krążku znajduje się zarówno sam program Literat, jak również wersje demonstracyjne innych produkcji firmy Lynx-SFT. W przypadku Windows 95 proces instalacji zostaje zapoczątkowany automatycznie po włożeniu płyty do czytnika; posiadacze „okienek” 16-bitowych muszą uruchamiać program instalacyjny samodzielnie. Aplikacja umożliwia zapoznanie się z życiorysami znanych autorów, odbycie filmowych wizyt w poświęconych im muzeach, a także stanowi źródło informacji o epokach i stylach literackich. Dla przygotowujących się do prac pisemnych czy matury pomocne mogą okazać się przykładowe wypracowania.

Literat 2.0 to bogate zasoby informacji o literaturze podane w ciekawej formie literat modrzewski

Nawigacja po programie nie stwarza trudności zarów-no dzięki przejrzystemu układowi menu, jak i podpowiedziom („dymkom”) do ikon. Z głównego ekranu programu można dostać się do galerii autorów, gdzie znajdziemy informacje o czasie życia i twórczości wybranego pisarza. Kolejna ikona pozwala przejść do galerii utworów i zapoznać się z ich omówieniami, a w przypadku niektórych dzieł lirycznych również z fragmentami tekstu. Następne pozycje na liście ikon prowadzą do spisu haseł, poprzez który można szybko dotrzeć do tekstów związanych z jakimś zagadnieniem oraz spisu prądów artystycznych i działających w ich ramach grup (tu znajdują się informacje, czym było oświecenie lub też kto tworzył Skamandra).

Korzystając z pojemności CD-ROM-u producent zamieścił również leksykon terminów literackich występujących w opisach utworów. Jeśli użytkownik poczuje się znużony czytaniem tekstu, to może skorzystać z galerii filmów. W ten sposób nie ruszając się z fotela można odbyć podróż do muzeum Marii Dąbrowskiej, Henryka Sienkiewicza i innych wielkich postaci polskiej literatury. Dodano też dwa filmy opowiadające o konkretnych utworach literackich („Noce i dnie” oraz „Quo vadis”). Oczywiście nie zapomniano o opcji umożliwiającej wyszukiwanie informacji, a nawet notatniku dla osób, które chciałyby uzupełnić jakiś temat własnymi zapiskami. Po zakończeniu nauki zdobytą wiedzę można przetestować, ustalając najpierw zakres tematyczny i liczbę pytań.

plusobszerny materiał
plusleksykon terminów
plusfilmy z muzeów
plusindeksy haseł
minusbraki w życiorysach
minusnie najlepsza jakość dźwięku w filmach
W skrócie
Literat 2.0
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; napęd CD-ROM; karta graficzna SVGA; karta dźwiękowa; Windows 3.1x; ok. 1 MB na dysku
Producent:
RangelSoft, Warszawa
e-mail: [email protected]
http://www.rangelsoft.com/
Wydawnictwo Lynx-SFT, Warszawa
tel./fax.: (0-22) 25 61 22
e-mail: [email protected]
http://www.lynxsft.elektron.pl/
Cena: 100 zł

W programie nie uniknięto jednak kilku błędów. Np. na części filmów umieszczono czerwone napisy na ciemnym tle, co w połączeniu z ich niską rozdzielczością zaowocowało brakiem czytelności. Razi też momentami to, że dźwięk nagrywano w czasie normalnego oprowadzania wycieczek, przez co w tle pojawiają się odgłosy bynajmniej nie związane z treścią filmu. Pewne braki mają też życiorysy pisarzy. Część z nich (dotyczy to zwłaszcza autorów starożytnych) zawiera tylko informacje o czasie życia i opis kilku wybranych utworów, brakuje natomiast danych o miejscu urodzenia i zamieszkania, nie mówiąc już o jakichś ciekawostkach z życia omawianego literata. Byłoby dobrze, gdyby w następnej wersji udało się również zamieścić pełne teksty kilku najważniejszych utworów każdego artysty.

Pomimo wspomnianych zastrzeżeń firmie Lynx-SFT należy się uznanie za wykonanie dobrego jakościowo i potrzebnego produktu. Przyda się on wszystkim uczniom szkół średnich przygotowującym się do matury lub egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Również ci, którzy nie chcą, by nazwiska wielkich postaci literatury stanowiły dla nich zagadkę, powinni zaopatrzyć się w ten krążek.