Nie straszne nam nowe numery

1 stycznia 1997 roku uległy zmianie numery rozliczeniowe banków, co pociągnęło za sobą zmianę numeracji kont osobistych, rozliczeniowych itp. Gdańska firma Studio JZK przygotowała program Banki dla Windows, będący bazą danych zawierającą informacje o wszystkich bankach w Polsce (w tym o ich nowych numerach rozliczeniowych). Baza została podzielona na dwie części, obejmujące odpowiednio banki komercyjne i państwowe oraz banki spółdzielcze.

Banki dla Windows pozwalają m.in. na wypełnienie polecenia przelewu i jego wydrukowanie banki pod windowsem

Podstawowym zadaniem aplikacji jest wyszukanie banku o zadanym numerze identyfikacyjnym. Po wpisaniu starego numeru program znajduje odpowiadający mu nowy numer oraz przedstawia w głównym oknie podstawowe dane o znalezionym banku, w tym m.in. jego nazwę, adres siedziby, numer telefonu, faksu i teleksu. Funkcja ta działa w obie strony, tzn. możliwa jest operacja odwrotna – wpisanie nowego numeru powoduje wyszukanie jego starszego odpowiednika. W przypadku, gdy nie znamy numeru banku, a dysponujemy informacjami o jego adresie lub nazwie, możemy go odszukać korzystając z opcji Szukaj banku. Przydatną opcją jest możliwość wydrukowania polecenia przelewu, przy czym dane nadawcy mogą zostać pobrane z dostarczanej wraz z pakietem bazy Adresy dla Windows. Opcje edycyjne tego programu pozwalają na dodawanie i usuwanie rekordów oraz modyfikację informacji na temat danego banku. W każdej chwili można posortować rekordy wg nazwy instytucji lub oddziału, siedziby, kodu pocztowego, numeru telefonu, nowego lub starego numeru identyfikacyjnego itp.

plus możliwość drukowania poleceń przelewu
plus sortowanie rekordów na wiele sposobów
plus ładna szata graficzna
minus brak opcji eksportu i importu danych
minus wadliwe działanie wyszukiwania
W skrócie
Banki dla Windows
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 8 MB na dysku
Producent:
Studio JZK Programy Komputerowe, Gdańsk
tel.: (0-601) 61 05 27
fax: (0-58) 57 88 22
e-mail: [email protected]
Cena: 199 zł

Pakiet posiada jednak pewne wady. Brak funkcji eksportu i importu danych poważnie ogranicza zastosowania produktu. Nieobecność narzędzi DDE (istnieje możliwość dokupienia takich narzędzi, niestety wyłącznie do edytora Microsoft Word ) uniemożliwia współpracę Banków dla Windows z innymi popularnymi bazami danych. Kilkustronicowa instrukcja tylko pobieżnie opisuje funkcje programu. Mimo tych uchybień baza powinna się okazać bardzo pomocna w pracy biur codziennie korzystających z informacji o bankach i dokonujących częstych przelewów.