Ryczałtowcy do komputerów!

Dla wszystkich rozliczających się z fiskusem na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodów, dobrą wiadomością będzie fakt pojawienia się na rynku programu Rejestrant wrocławskiej firmy InsERT, który zapewnia kompletną obsługę podmiotów gospodarczych będących na tzw. „ryczałcie”.

Program zasadniczo przeznaczony jest dla systemu DOS, możliwe jest jednak jego uruchomienie w środowisku Windows 95 w oknie aplikacji DOS-owej. W skład pakietu wchodzą dwa moduły: Ewidencje i Administrator. Podstawowym zadaniem pierwszego z nich jest prowadzenie obowiązkowych ewidencji wymaganych przez przepisy prawne (np. rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, kontrahentów, pracowników, środków trwałych), wyliczanie wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów-zleceń, sporządzanie spisów z natury, podsumowań podatku dochodowego i VAT. Typowymi operacjami systemu naliczania podatku zryczałtowanego jest ewidencjonowanie przychodów, doliczenia do przychodów, odliczenia od przychodów i obniżki podatku.

Rejestrant wyposażony został w funkcje statystyczne: sam może np. dokonać podsumowania przychodów rejestrant

Każdy księgowy wie, jak żmudne i męczące jest ręczne sporządzanie ewidencji i zestawień. Opcja Drukowanie pozwala na wydruk wszystkich prowadzonych ewidencji, umów, dziennych zestawień sprzedaży, karty wynagrodzeń, skróconej i pełnej listy płac, podsumowań przychodu i VAT oraz kilku deklaracji podatkowych: PIT-4, PIT-8B, PIT-11, VAT 7 i ZUS.

Obsługa programu jest bardzo prosta. Wszystkie operacje sprowadzają się do wypełniania odpowiednich pól w formularzach. Przejrzyste i czytelne menu ułatwia poruszanie się po programie. Po oknach formularzy i menu można poruszać się nie tylko za pomocą klawiszy kursora: do tego celu wykorzystać można także myszkę i tzw. „gorące klawisze”.

plusniskie wymagania sprzętowe
plusprzejrzyste i czytelne menu
plusmożliwość zmian stóp procentowych w razie zmiany przepisów
minusbrak systemu pomocy
minusbrak opcji pracy w sieci
W skrócie
Rejestrant
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; karta graficzna VGA; DOS 5.0; ok. 10 MB na dysku
Producent:
InsERT, Wrocław
tel.: (0-71) 48 82 65
fax: (0-71) 72 83 18
Cena: 244 zł

Moduł Administrator (podobnie jak w programie Rachmistrz 2, opisywanym w numerze 3/97) umożliwia konfigurację programu i administrowanie systemem. Do ciekawszych funkcji należy ustalanie kształtu wydruków, zmiana parametrów i składników wynagrodzeń i nadawanie specjalnych uprawnień dla użytkowników programu, dzięki którym można ograniczyć dostęp do konkretnych danych dla poszczególnych pracowników. Producent zadbał o możliwość zmian stóp procentowych w przypadku zmiany przepisów: można m.in. dokonać zmiany wysokości podatku dochodowego, kosztów uzyskania przychodu, wysokości stawek ZUS i podatku zryczałtowanego.

Rejestrant współpracuje z systemem sprzedaży Subiekt 4, znajdującym się w pakiecie programów oferowanych przez firmę InsERT. Współpraca ta polega na możliwości importowania danych o kontrahentach, spisach z natury oraz dokumentów zakupów i sprzedaży z Subiekta 4. Pozwala to uniknąć powtórnego wprowadzania danych do pamięci komputera i zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Pewną niedogodnością jest brak obsługi pracy w sieci i pomocy dostępnej bezpośrednio z poziomu programu: użytkownik zmuszony jest do wertowania instrukcji obsługi. Ze względu na niskie wymagania sprzętowe, możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych i niewysoką cenę program powinien sprawdzić się zarówno w małych firmach, jak i w biurach rachunkowych.