Zaradzić zarazie

Windows NT uważane jest za synonim bezpiecznego systemu. Jak dalece jednak wersja NT 4.0 odporna jest na ataki wirusów? Analizy i próby wykazują różne działanie systemu w zależności od typu wirusa. Jakie są mocne i słabe strony? Gdzie tkwią potencjalne źródła zagrożeń? Jakie środki profilaktyczne warto zastosować?

Ze względu na swoją architekturę system operacyjny Windows NT jest bardziej odporny na ataki wirusów komputerowych niż MS-DOS, Windows 3.1x czy Windows 95. Nie jest również w tej chwili znany żaden przykład 32-bitowego wirusa napisanego specjalnie dla Windows NT. Dlatego artykuł odnosi się głównie do starych znajomych z systemu DOS. Przypominamy różne typy wirusów, sposób w jaki atakują, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowania w systemie NT.

Uwagamamy to na chip-cd 5/97
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa systemu Windows NT, narzędzia, skanery antywirusowe i inne materiały można znaleźć na dołączonym CD-ROM-ie w kategorii Software/Bezpieczeństwo Windows NT.

Fachowcy wiedzą, że odporność systemu zależy od mechanizmów stosowanych przez konkretnego wirusa. Przeprowadzane próby czy spekulacje miały na celu wykazanie, że istnieją generalne zależności dla różnych typów wirusów. Stwierdzenie, że wirusy typu makro mogą rozprzestrzeniać się na platformie Windows NT w takim samym stopniu, w jakim czynią to w innych systemach operacyjnych, nie wymaga dogłębnych studiów.