Śledzenie obrazów

Pakiet TracTrix for Desktop szwedzkiej firmy Trix Systems przeznaczono dla biur reklamowych i pracowni graficznych, w których przetwarza się grafikę rastrową na wektorową. Aplikacja mieści się na jednej dyskietce i zabezpieczona jest przed kopiowaniem. Po zainstalowaniu przenosi się z niej uprawnienia do używania programu. Jeśli ktoś pragnie pracować z TracTrix for Desktop na wielu maszynach, musi uruchomić program uninstall, pozwalający odzyskać uprawnienia licencyjne.

TracTrix for Desktop dysponuje dość skromnym zestawem parametrów wektoryzacji w stronę wektorów

Przed przystąpieniem do pracy należy program skonfigurować. Po otwarciu odpowiedniego okna ustala się, do jakiej rozdzielczości ma być przekszałcany wczytywany obraz. Trzeba również podać typ pliku, do jakiego program automatycznie wektoryzuje zeskanowane obrazy (do wyboru są formaty Micrografx DRW lub EPS).

Widoczne po lewej stronie ekranu ikony służą do wykonywania podstawowych czynności, takich jak skanowanie, ustawianie parametrów wektoryzacji, zaznaczenia fragmentu mapy bitowej przeznaczonego do przetworzenia do postaci wektorowej i rozpoczęcia procesu wektoryzacji. Użytkownik ma wpływ na późniejszy wygląd wektorowego obrazu: ustala takie parametry, jak minimalną wielkość punktu, który podlega procesowi obróbki, zaokrąglenie wektoryzowanych linii (mogą one bardziej przypominać proste lub krzywe) oraz sposób śledzenia linii (centralnie lub po konturze). Po zwektoryzowaniu obrazu otrzymuje się krzywe Beziera, które można wyginać, przesuwać, dodawać nowe węzły lub je odejmować.

TracTrix for Desktop
Wymagania: PC 286; 2 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 10 MB na dysku
Producent: Trix Systems AB, Szwecja http://www.trixsystems.se/
Dostarczył: Cracow Consulting Company, Kraków tel./fax: (0-12) 32 12 58
e-mail: [email protected]
Cena: ok. 980 zł
plus prosta obsługa
plus możliwość edycji zwektoryzowanych obrazów
minus niewysoka jakość pracy
minus wysoka cena

Aplikacja współpracuje ze skanerem, dane mogą więc być wczytywane bezpośrednio z tego urządzenia. Jeśli ktoś pragnie wczytać np. plik w formacie TIFF, musi zdecydować się na… stworzenie nowego zbioru. Otwierane jest wtedy okno, umożliwiające odszukanie i wczytanie plików zapisanych w popularnych formatach: TIFF, BMP, PCX, GIF, JPEG, Photo CD itp.

TracTrix for Desktop jest programem prostym w obsłudze, o niewyszukanych parametrach. Praca z nim wydaje się możliwa, chociaż fachowcy w pracowniach graficznych wybiorą pewnie wersję TracTrix for CAD (opiszemy ją w jednym z najbliższych numerów) lub konkurencyjny Adobe Streamline .

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News