Między skanem a wydrukiem

Kolorowe wydruki o jakości fotograficznej nie stanowią żadnego problemu, jeśli tylko skaner, program do obróbki grafiki i drukarka właściwie ze sobą współpracują. Przedstawiamy naszym czytelnikom podstawy procesu przetwarzania grafiki oraz podajemy kilka praktycznych wskazówek dotyczących używania skanerów HP, Mustek i Linotype-Hell.

Wydruk kolorowych obrazów wysokiej jakości nie jest już domeną profesjonalistów. Wręcz przeciwnie, od dawna dostępne są wysokiej klasy kolorowe skanery i drukarki w cenie nie odstraszającej przeciętnych posiadaczy komputerów PC. Wydając mniej niż 2000 zł można stać się właścicielem skanera i drukarki, które w połączeniu z odrobiną wiedzy pozwolą uzyskać

naprawdę niezłe wyniki. Decydując się na zakup konkretnego urządzenia dobrze jest dokładnie wiedzieć, do jakich zastosowań będzie ono przeznaczone.

Skanery sprzedawane są zazwyczaj razem z oprogramowaniem, nie należy więc skupiać całej uwagi na technicznych parametrach urządzenia. Często okazuje się, że zakup na pozór drogiego skanera jest opłacalny, jeśli dołączana jest do niego, na przykład, pełna wersja pakietu Photoshop, który w wielu przypadkach jest wręcz niezastąpionym narzędziem. Z drugiej strony oprogramowanie dostarczane z tańszymi modelami skanerów wystarcza do większości zastosowań.

Stopnie szarości: jasność każdego piksela może się zmieniać od czerni aż po biel gra w szare kółka

Skaner odczytuje rysunki za pośrednictwem tzw. komórek CCD (Charge-Coupled Device). Są to światłoczułe elementy elektroniczne zamieniające światło na prąd elektryczny. W trakcie odczytu każdemu punktowi analizowanej grafiki przypisywana jest wartość elektryczna, która następnie przetwarzana jest do postaci cyfrowej zrozumiałej dla komputera.

Im mniejszy jest krok o jaki przesuwa się głowica analizująca pomiędzy kolejnymi odczytami, tym większa jest fizyczna rozdzielczość skanera. W przypadku prostszych modeli rozdzielczość wynosi od 300 do 600 dpi (punktów na cal).

Przyjmuje się, że przy rozdzielczościach 300 i 600 dpi nie można skanować małoobrazkowych przezroczy. Z tego powodu tańsze skanery o rozdzielczości mniejszej niż 1200 punktów na cal nie są z reguły wyposażane w przystawki do skanowania przezroczy.

Uwaga mamy to na chip-cd 7/97
Dodatkowe materiały na omawiany temat można znaleźć na CHIP-CD 8/97 w opcji Know-how | Skanowanie.

Oprócz rozdzielczości fizycznej (zwanej też optyczną) ważnym parametrem skanera jest rozdzielczość interpolowana. Interpolowane punkty obliczane są na podstawie wartości dwóch lub więcej punktów sąsiednich. Odpowiednie przeliczenia realizowane są na poziomie firmware’u, czyli programu fabrycznie wbudowanego w skaner.

Zalety interpolacji przez wewnętrzne oprogramowanie skanera są szczególnie widoczne w przypadku korzystania z programów graficznych, które podczas programowego zwiększania rozdzielczości nie potrafią wyznaczać wartości pośrednich pomiędzy sąsiadującymi punktami. Prostsze programy graficzne kopiują jedynie wartość ostatniego punktu, co znacznie pogarsza jakość uzyskanego obrazu.