Oblicze bez liftingu

Rzadko się zdarza, by wprowadzanemu na rynek produktowi przydawać nowe wnętrze, pozostawiając oblicze bez zmian. Tak się jednak stało w przypadku interaktywnego kursu języka niemieckiego Sprachkurs Deutsch oraz uzupełniającego go programu o nazwie

Schau mal an — autorstwa Young Digital Poland. Trzystopniowy, multimedialny program wspomagający naukę języka niemieckiego jest elektronicznym odpowiednikiem „książkowego” kursu pod tym samym tytułem wydanym przez Moritz Diesterweg.

Drugi, po kursie angielskiego Flying Colours wydawnictwa Heinemann, system edukacyjny ujęty w karby aplikacji EuroPlus+ nie zaskakuje nowatorstwem idei i rozwiązań. Zarejestrowany na trzech płytach CD kurs składa się z 14 rozdziałów po 4 lekcje (każdej towarzyszy zestaw ćwiczeń leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych). Przeznaczony dla młodzieży i dorosłych Sprachkurs Deutsch obejmuje tematykę życia codziennego współczesnej Europy.

Schau mal an – krążek z dodatkowym materiałem wideo – bardzo ożywił formułę EuroPlus+ schau mal an und sprachkurs deutsch

Korzystanie z programu może mieć charakter poznawczy bądź powtórzeniowy. Każde trzy lekcje wchodzące w skład poszczególnych rozdziałów wprowadzają nowe słownictwo, zwroty i wyrażenia; czwarta – pełni rolę powtórki. Nowy materiał jest podawany głównie w postaci dialogów, ale również w formie opisów ilustracji i miniczytanek. Użytkownik ma do dyspozycji różne warianty dialogów związanych z tematem lekcji, może przejąć rolę jednego z rozmówców, odsłuchać dialogu z rozszerzonym zakresem słownictwa, uzupełnić którąś z kwestii.

Sporą zaletą Sprachkurs Deutsch jest zestaw ponad 20 typów ćwiczeń i testów językowych. Są wśród nich testy wyboru, ćwiczenia polegające na uzupełnianiu, dyktanda przeprowadzane przez komputer, układanie zdań z „gotowych” elementów, ćwiczenia fonetyczne (odsłuchiwanie udźwiękowionych dialogów, nagrywanie własnych kwestii i zastępowanie nimi wypowiedzi któregoś z rozmówców). Niestety, różnorodność form prezentacyjnych i testowych nie ustrzegła aplikacji przed monotonią. Niekwestionowaną zaletą programu jest obecność modułu do nauki wymowy oraz udźwiękowiony słownik.

EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch, Schau mal an
Wymagania: PC 386SX; 4 MB RAM; karta dźwiękowa; napęd CD-ROM; mikrofon; Windows 3.1x; ok. 10 MB na dysku
Producent: Young Digital Poland, Gdańsk tel.: (0-58) 52 66 90, fax: 52 66 84
e-mail: [email protected], http://www.ydp.com.pl/
Cena: ok. 430 zł
plus sprawnie działający moduł nauki wymowy
plus dobra jakość dźwięku
plus zabawne dialogi i scenki Schau mal an
minus monotonne ćwiczenia leksykalne i gramatyczne
minus urwane dialogi w końcowej części wideosekwencji
Więcej informacji:
WWW:http://www.chip.pl/software/kts/8_97/
CHIP-CD 9/97: CHIP-offline | CHIP 8/97 | Software

Jaskółką zmian w niemieckiej mutacji EuroPlus+ jest wydany na osobnym krążku zestaw lekcji wideo Schau mal an, zawierający udźwiękowiony materiał filmowy, którego poziom zaawansowania odpowiada kursowi niemieckiego dla początkujących. Płyta obejmuje 14 lekcji, na które składają się zabawne animacje ukazujące przygody plastelinowych przyjaciół Adriana, Fabiana i ich znajomych, perypetie Jimi’ego Douglasa – kanadyjskiego biznesmena przebywającego w Niemczech oraz scenki pantomimiczne obrazujące krótkie dialogi. Ich dopełnieniem są ćwiczenia leksykalne sprawdzające stopień zrozumienia treści scenki.

Tryskające żywym językiem animacje i wideosekwencje korespondują z pisemnymi wersjami dialogów, pokazywanych na ekranie. Uczący się mogą więc na bieżąco skonfrontować to, co usłyszeli ze słowem pisanym w oknie dialogowym. Taki scenariusz lekcji pozwala zapoznać się ze zwrotami, konstrukcjami z wyrażeniami z języka potocznego, sprawdzić stopień ich zrozumienia oraz przećwiczyć wymowę. Twórcy krążka nie potrafili ustrzec się typowych błędów (np. końcowe kwestie w scenkach nagle się urywają, poziom głośności poszczególnych scen jest nierównomierny). Bez wątpienia jednak obecność nowej formy dydaktycznej zdecydowanie odświeżyła skostniałą formułę EuroPlus+.

Samodzielne zgłębianie zawiłości języka Goethego za pomocą omawianej aplikacji jest kwestią osobistych preferencji i sumienia. Sprachkurs Deutsch nie jest w stanie zastąpić interpersonalnego kontaktu. Produkt znakomicie sprawdza się natomiast w roli mechanizmu stymulującego do pracy w domu: do powtórek, ćwiczeń i utrwalania materiału objętego kursem książkowym. Przy założeniu, oczywiście, że na „normalnych” zajęciach realizujemy program Sprachkurs Deutsch.