Ramy i ramki

Język JavaScript pozwala skuteczniej niż HTML kontrolować mechanizm ramek (frames). Za jego pomocą nawigację po własnych stronach WWW można zorganizować w bardziej elegancki sposób.

Kolejny odcinek kursu programowania w języku JavaScript poświęcony jest ramkom. Choć w JavaScript zachowują się one niemal tak samo, jak w HTML, istnieje pewna mała, lecz istotna różnica. Używając rozkazu HTML można, klikając hipertekstowy odsyłacz, wyświetlić w innej ramce okna przeglądarki z góry określony plik. Skrypt Javy, reagując na to samo zdarzenie, może spowodować wyświetlenie różnych stron WWW.

Poprawne posługiwanie się ramkami zademonstruje przykład małego leksykonu online. W lewej części okna słownika program wyświetla ramkę, zawierającą cztery hasła zdefiniowane jako odsyłacze hipertekstowe. Kliknięcie któregokolwiek z nich spowoduje pojawienie się w prawej ramce odpowiedniego objaśnienia.

Reklama

W ramce z listą haseł widnieją jeszcze dwa przyciski nawigacyjne. Za ich pomocą można „kartkować” leksykon, przemieszczając się w przód, czyli od hasła bieżącego do następnego lub wstecz – do poprzedniego. Do zdefiniowania ramek i wyświetlenia objaśnień do haseł wystarczą polecenia HTML. JavaScript potwierdza swą przydatność dopiero w przyciskach nawigacyjnych. Skorzystamy z tego, by dowiedzieć się czegoś o tablicach zmiennych (

array

) i o obiekcie location .