Sieciowi niewolnicy

Wędrówka po światowej pajęczynie, bez psującego zabawę tykania licznika impulsów Telekomunikacji Polskiej S.A. w tle, to marzenie wielu internautów korzystających z modemów. Można je po części zrealizować za pomocą robotów sieciowych – specjalizowanych programów, które pozwalają zminimalizować koszty sieciowych eskapad.

Zadaniem tego typu programów jest zapisanie na lokalnym dysku użytkownika zawartości serwerów WWW w taki sposób, aby możliwe było ich późniejsze przeglądanie bez fizycznego połączenia z Siecią. Ze względu na sposób działania podzielić je można na kilka grup. Pierwszą tworzą FreeLoader, NearSite, WebWhacker i Net-AttachQ Pro. Programy te oferują bardzo bogate funkcje zarządzania zdobytą informacją. Umożliwiają komfortowe śledzenie bardzo dużej liczby serwisów sieciowych. Są przeznaczone dla osób, które chcą mieć jednoczesny dostęp do wielu źródeł informacji. Nieco inne zastosowanie mają programy z drugiej grupy: Tierra Highlights i wzmiankowany już NetAttachQ. Są adresowane do sieciowych łowców sensacji – dzięki opcji porównywania poprzedniej i obecnej zawartości wskazanej strony natychmiast sygnalizują użytkownikowi nie tylko fakt pojawienia się nowości, ale dodatkowo zaznaczają zmienione fragmenty stron zwalniając go z konieczności „ręcznego” wyszukiwania tych zmian. Oczywiście zapisują także strony lokalnie umożliwiając ich przeglądanie bez fizycznego połączenia z Siecią. Teleport Pro natomiast jest przedstawicielem innej grupy programów, oferujących znacznie skromniejsze instrumentarium (nie posiadających mechanizmów zarządzania danymi pochodzącymi z wielu serwisów), ale doskonale rekompensujących tę niedogodność całkowitą przenośnością zdobytych danych. O ile bowiem wszystkie inne programy zapisują odczytane strony we własnym formacie, o tyle

Teleport Pro potrafi stworzyć wierną kopię sieciowego serwisu, łącznie z odwzorowaniem struktury katalogów i zachowaniem pierwotnych nazw plików. Wyniki pracy Teleporta można kopiować i przenosić zapominając o aplikacji, która umożliwiła ich zdobycie.

Uwaga mamy to na chip-cd 8/97
Niektóre opisywane programy znaleźć można na płycie CHIP CD 8/97 w dziale Software | Przeglądarki offline’owe.

Zgromadzone na dysku strony można wyświetlić przy użyciu tradycyjnych przeglądarek WWW (na przykład Netscape Navigatora czy Internet Explorera).

Wszystkie produkty za wyjątkiem Tierra Highlights umożliwiają określenie maksymalnej ilości miejsca na dysku, jakie chcemy przeznaczyć na informacje ściągane z wybranego miejsca Pajęczyny. Pozwalają także ustalić, ile poziomów hierarchii danego serwera chcemy załadować oraz czy mają być odczytywane strony pochodzące z innych miejsc. We wszystkich programach poza WebWhackerem i Tierra Highlights możliwe jest też ograniczenie czasu trwania procesu ściągania. Wszystkie programy dysponują terminarzem (scheduler), za pomocą którego określić można częstotliwość „odświeżania” lokalnej kopii serwisu. Zwykle robota można zaprogramować tak, by w nocy samoczynnie łączył się z Internetem, ściągał nowe lub zmodyfikowane strony.

Za wyjątkiem FreeLoadera, prezentowane roboty potrafią pomijać podczas ściągania określone typy plików lub zawęzić je tylko do jednego, wybranego typu (np. obrazków).

Żaden program nie przewiduje możliwości świadomego wyłączenia z procesu ładowania poszczególnych drzew katalogowych danego serwisu WWW.