Stacja czynna całą dobę

Systemy do tworzenia aplikacji o architekturze klient-serwer nie goszczą zbyt często na łamach CHIP-a. Pakiet Adabas D znanej niemieckiej firmy SOFTWARE AG, który otrzymaliśmy do testowania w wersji Personal Edition, nie jest ponadto specjalnie popularny w Polsce.

Omawiana wersja programu posiada pewne ograniczenia w porównaniu do swego pełnego wydania (Enterprise Edition): maks. wielkość tworzonej bazy danych nie może przekraczać 100 MB, możliwe jest jednoczesne korzystanie z bazy danych tylko przez pięciu użytkowników, brak tzw. procedur zapamiętywanych, wyzwalanych (tzw. triggerów) i funkcji DB, w pakiecie znajduje się też ograniczona (w porównaniu z wersją Enterprise) liczba narzędzi.

Moduł Domain jest podsta-wowym narzędziem administratora bazy danych centrum dowodzenia

Produkt jest bardzo elastyczny i może pracować na wielu platformach sprzętowych (jedno- i wieloprocesorowych) i systemowych oraz w środowiskach rozproszonych. Instalacja wersji Personal Edition nie nastręcza żadnych trudności. W jej trakcie dokonuje się wyboru jednej z trzech dostępnych wielkości przykładowej bazy danych. W roli serwera tworzonej bazy danych może występować komputer z Windows 95 lub Windows NT.

Adabas D składa się z wielu modułów. Moduł Domain służy do zarządzania wszystkimi obiektami baz danych (tabelami, indeksami, użytkownikami itp.). Inicjalizację i konfigurację pakietu wykonuje się za pomocą modułu Control. Do jego zadań należy ponadto restartowanie i kończenie pracy serwera baz danych, tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie pracy serwera.

System baz danych stworzony za pomocą pakietu potrafi pracować 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Jest to możliwe dzięki temu, że administrator bazy może wykonywać kopie zapasowe i modyfikować większość parametrów konfiguracyjnych w trakcie pracy systemu. Reakcja uruchomionych aplikacji na nowe indeksy lub zmianę uprawnień następuje w trakcie ich pracy; nie jest więc konieczne np. ich powtórne uruchomienie.

prawie gotowe zestawienia Zestawienia uzyskane za pomocą modułu QueryPlus można łączyć np. z Wordem i Excelem

Moduł Query służy do interaktywnego wykonywania instrukcji SQL i posiada również wbudowany generator raportów. Korzystanie z tego modułu wymaga znajomości języka SQL. Użytkownicy nie znający tej „mowy” mają do dyspozycji program Easy, który umożliwia bardzo proste i intuicyjne (metodą Query by Example) tworzenie zapytań i tabel oraz zarządzanie nimi.

Produkt oferuje bardzo dobrą współpracę z popularnym Microsoft Office. Służy do tego OfficePlus, który zapewnia integrację Adabasa z programami wchodzącymi w skład MS Office ( Word, Excel, Access ) oraz Visual Basicem. Dzięki modułowi OfficePlus możliwe jest np. korzystanie z instrukcji select bezpośrednio w dokumentach Worda lub arkuszach Excela, a także integracja tabel bazy danych Adabasa z aplikacjami Accessa oraz łatwa migracja tabel tego ostatniego do środowiska omawianego pakietu.

W Adabasie można programować korzystając z języków SQL lub ADABASIC. Dostępnych jest kilka dialektów SQL-a: ANSI SQL-92, Oracle 7, DB2 3.1 i Adabas SQL. Dla każdej sesji można wybrać wykorzystywany standard języka. Oznacza to, że aplikacje napisane dla Oracle’a lub DB2 mogą być używane bez żadnych modyfikacji z bazami utworzonymi za pomocą Adabasa.

Język ADABASIC jest z kolei zgodny z Visual Basicem. Korzystając z niego można tworzyć tzw. procedury i funkcje DB oraz procedury wyzwalane. Procedury DB są programami napisanymi w języku ADABASIC, które mogą być uruchamiane w sposób zbliżony do wyrażeń SQL i zawierać dowolną liczbę wywołań tych ostatnich. Podobnie zdefiniowane są tzw. funkcje DB, które można m.in. wykorzystywać w typowych instrukcjach SQL. Dzięki temu operacje bazodanowe wykonuje się na komputerze serwera, co redukuje liczbę transferów danych pomiędzy serwerem bazy danych a programem klienckim.

Dodatkowo w pakiecie znajduje się prekompilator, który umożliwia tworzenie aplikacji w C/C++ wykorzystujących składnię języka SQL. Aplikacje korzystające z baz Adabasa można również tworzyć w innych językach. Dostęp do baz danych realizowany jest w takich przypadkach za pośrednictwem znajdujących się w pakiecie 32-bitowych sterowników ODBC.

Reklama
mamy to na chip-cd 9/97Adabas D Personal Edition 6.1.1
Wymagania: PC 486DX; 8 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 95 lub Windows NT; 65-145 MB na dysku
Producent: SOFTWARE AG, Niemcy, http://www.softwareag.com/
Dostarczył: Agencja Informatyczna, Gdańsk tel.: (0-58) 46 30 33, fax: 37 44 14
e-mail: [email protected]
Cena: wersja Personal Edition – bezpłatna; wersja Enterprise Edition – 1520-2765 zł za jednego użytkownika
plus łatwość obsługi
plus praca na wielu platformach sprzętowych i systemowych
plus możliwość zmiany konfiguracji i parametrów systemu w trakcie pracy
minus brak polskiej wersji
Więcej informacji:
WWW:http://www.chip.pl/software/kts/8_97/
CHIP-CD 9/97: CHIP-offline | CHIP 8/97 | Software

Wśród innych funkcji pakietu warto wymienić poza tym dwukierunkowe przesuwalne kursory bazy oraz deklaratywną spójność odniesień. Producent zadbał też o to, aby bazy danych oszczędzały przestrzeń dyskową; w tym celu zastosowano kompresję danych.

Pakiet posiada wbudowane mechanizmy ochrony przed awarią. Możliwa jest replikacja tabel w środowisku rozproszonym, dzięki czemu uszkodzenie komputera nie spowoduje załamania się systemu.

Adabas D (oczywiście w pełnej wersji) ze względu na swą odporność na błędy oraz możliwość funkcjonowania na wielu platformach sprzętowych i systemowych może być rozwiązaniem dla użytkowników chcących tworzyć i wykorzystywać aplikacje pracujące w architekturze klient-serwer. Biorąc pod uwagę jego cenę może stanowić całkiem interesującą alternatywę dla systemów Oracle’a lub Informixa. Warto zwrócić uwagę, że Adabas D zaimplementowany został również w wersji dla Linuxa – systemu, który zdobywa sobie w Polsce coraz większą popularność.