Dobrana para

Wykorzystanie w pełni możliwości, jakie oferują Excel i Word – najpopularniejsze programy pakietu MS Office – nie jest łatwe bez znajomości użytecznych „kruczków”. W niniejszym artykule zamieszczamy porady usprawniające użytkowanie tych aplikacji.

Dynamiczny tytuł wykresu

Tip:

Często dla danych z rozmaitych przedziałów czasu lub różnych zadań można użyć w Excelu takich samych tabel. Wówczas z reguły tytuł każdej z nich trzeba dla odróżnienia od pozostałych odpowiednio zmienić. Jeśli ponadto zawartość tabel przestawiana jest na wykresach, to również ich tytuły trzeba za każdym razem pracowicie modyfikować. Istnieje jednak pewien „chwyt”, dzięki któremu wykres, zamiast statycznie wyświetlać tytuł, jaki otrzymał w momencie powstania, pobierać go będzie dynamicznie ze swej macierzystej tabeli.

Gdy tytuł wykresu powiążemy z jego macierzystą
tabelą, nie będziemy go musieli stale poprawiać
powiązać tytuł z wykresem

W trakcie tworzenia wykresu, w kolejnym kroku Kreatora wykresów wpisujemy w polu Tytuł wykresu dowolne określenie tymczasowe, na przykład x, po czym udostępniamy wykres klikając Zakończ. Następnie, dwukrotnie klikając osadzony wykres, przechodzimy z nim do trybu redagowania i zaznaczamy tytuł wykresu.

Teraz klikamy pasek formuły Excela i wpisujemy w nim znak równości. Ostatnie już kliknięcie w komórkę tabeli zawierającą żądany tytuł oraz naciśnięcie klawisza [Enter] powoduje powiązanie tytułu wykresu ze wskazaną w ten sposób komórką. Jakakolwiek zmiana jej zawartości pociągnie za sobą automatyczną modyfikację tytułu wykresu.