Zarzucanie sieci

Na rynku sieciowych systemów operacyjnych wre zażarta walka. Spokojny do niedawna żywot NetWare’u, LANtastica czy UNIX-ów zaburza gwałtowna ofensywa Windows NT 4.0. Sytuacja taka skłania do postawienia pytania o przyszłość systemów sieciowych. Czy ostatni z wymienionych zmonopolizuje rynek?

Jedną z najważniejszych potrzeb ostatnich lat w wielu dziedzinach życia jest stworzenie sieci komputerowej w każdej firmie i instytucji. Samo wprowadzenie komputerów jako narzędzi do zarządzania i pracy nie przynosi znaczących efektów w dziedzinie zwiększenia wydajności oraz efektywności działania. Dopiero połączenie ich w sieć (dzięki czemu mogą współdzielić zasoby dyskowe, aplikacje, drukarki itp.) istotnie poprawia, a czasem wręcz rewolucjonizuje działanie zespołów ludzkich, firm i instytucji.

Dla potrzeb wewnętrznych sieci komputerowych, zanim jeszcze zaczęto określać je mniej lub bardziej precyzyjnie mianem intranetów, powstały dedykowane systemy operacyjne stanowiące podstawę działania serwerów. Do najbardziej znanych należą NetWare firmy Novell, LANtastic firmy Artisoft oraz systemy z rodziny UNIX-ów, obsługujące zarówno sprzęt klasy PC, jak i silniejsze serwery, oparte na procesorach RISC. Ostatnio do grupy tej dołączył jeszcze produkt Microsoftu – Windows NT Server w wersji 4.0. Pewne elementy systemu sieciowego oferuje też system Windows 95.

Do zadań sieciowych systemów operacyjnych należy udostępnianie w sieci plików i katalogów, wspólnych drukarek, modemów, zmieniaczy płyt CD-ROM, aplikacji oraz baz danych. Korzystanie z poszczególnych zasobów jest zwykle regulowane przez nadanie użytkownikom i stacjom roboczym odpowiednich praw dostępu. Ponadto system sieciowy powinien zapewniać możliwość porozumiewania się użytkowników ze sobą oraz pozwalać na korzystanie z usług internetowych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów lokalnych.

Zadania te są wypełniane przez różne systemy w różny sposób i na rozmaitym poziomie. Dobór najbardziej odpowiedniego zależy od charakteru zastosowań, którym będzie służyła dana sieć lokalna, a także od jej wielkości, mierzonej liczbą serwerów i stacji roboczych. Istnieją dwa rodzaje sieci: z wyróżnionymi serwerami i równorzędną, zwaną peer-to-peer, w której każda z maszyn może być jednocześnie klientem i serwerem.

Serwery pracujące pod kontrolą UNIX-a stosowane są zwykle do obsługi dużych baz danych, a także jako serwery komunikacyjne do łączności z Internetem. System NetWare znajduje zastosowanie w małych i średnich sieciach lokalnych, gdzie potrzebne jest przede wszystkim współdzielenie części zasobów dyskowych i urządzeń peryferyjnych. LANtastic to rozwiązanie dla względnie niewielkich sieci, umożliwiające efektywne wykorzystanie posiadanego sprzętu i oprogramowania. Windows NT 4.0 Server, łączący w sobie wiele funkcji, być może znajdzie zastosowanie we wszelkich sieciach – od małych do wielkich. Wszystkie wymienione systemy dają oczywiście możliwość komunikowania się pomiędzy użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej, a także kontaktu z Internetem.