Brak

W krainie systemów operacyjnych trwają potężne prace budowlane: tu renowacja, tam nowa budowla. Producenci z zapałem przerabiają swoje stare produkty lub konstruują nowe. Co tak naprawdę dzieje się w branży systemów operacyjnych?

Chociaż swoją pracę systemy operacyjne (OS = Operating System) wykonują głównie w tle i same nie wystarczają jeszcze do tego, by komputer był w pełni funkcjonalnym narzędziem, to bez ich pomocy właściwie nic nie będzie działać. Komputer nie byłby w stanie normalnie się uruchomić, a każdy program musiałby sam troszczyć się o dostęp do twardego dysku lub ekranu.

Z uwagi na ścisłe powiązanie pomiędzy hardwarem a systemem operacyjnym, przy zakupie określonego komputera mamy zwykle do wyboru tylko kilka systemów, a czasami zaledwie jeden. Wybrany system decyduje z kolei o tym, jakie programy będzie można uruchamiać pod jego kontrolą. Poza ilością dostępnego oprogramowania, na wybór danego systemu mają również wpływ takie aspekty, jak bezpieczeństwo danych, możliwość podłączania do różnych sieci oraz kompatybilność z innymi systemami. Decydującym kryterium może być także perspektywa rozwoju danego systemu, oraz łatwość jego obsługi i administracji.

Systemy w Sieci
Apple – http://www.apple.com/
IBM – http://www.ibm.com/
Microsoft – http://www.microsoft.com/
Novell – http://www.novell.com/
Sun Microsystems – http://www.sun.com/
Linux – http://www.linux.org/

Wśród systemów operacyjnych dla komputerów PC najbardziej popularnymi są bezsprzecznie różne odmiany Windows (3.1x, 95, NT), OS/2, Linux i MacOS (w komputerach Macintosh). Nie wymieniono tu DOS-a, który, choć wciąż jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów operacyjnych, nie będzie już rozwijany. Microsoft definitywnie wstrzymał nad nim prace, tak więc przyjdzie nam się pożegnać z poczciwym, starym DOS-em.

Przyszłość należy do systemów 32-bitowych, które są bardziej funkcjonalne oraz odznaczają się zwykle takimi cechami, jak wielowątkowość (multithreading) czy wielozadaniowość z wywłaszczaniem (preemptive multitasking) („Zrozumieć język jądra”). Nie przed każdym systemem operacyjnym rysują się jednak atrakcyjne perspektywy i nie każdy system będzie jednakowo przydatny do wszystkich zadań. Dokonaliśmy więc analizy perspektyw dalszego rozwoju najważniejszych systemów operacyjnych dla pecetów.