Łowcy plików

Każdy, kto przemierza ścieżki Pajęczyny, zetknął się z pewnością z pojęciami takimi jak FTP i Archie. Sprawne posługiwanie się tymi usługami internetowymi jest niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału Internetu.

Pod skrótem FTP (File Transfer Protocol) kryje się internetowa usługa transmisji plików. Do zadań takich lepiej niż przeglądarka WWW nadaje się wyspecjalizowany klient FTP, choćby WS_FTP.

Instalowanie programu bardzo proste, rozpakowany plik WS_FTP32.EXE zwyczajnie umieszczamy w założonym w tym celu katalogu i uruchamiamy. Od razu pojawia się okno logowania, w którym klikamy Cancel. Przechodzimy do okna Program Options w menu Options. Poniżej wpisujemy nasz adres e-mailowy. W przypadku FTP wystarczy podać tylko nazwę użytkownika i „małpkę” ([email protected]). Modyfikacje te zapisujemy i zamykamy okno.

W obsłudze Winsock FTP Client niewiele różni się od Eksploratora Windows 95, zaś jego konfiguracja nie jest skomplikowana obsługa winsocka

Kliknięciem w pole Connect otwieramy okno logowania. W górnym polu (

Profile Name

) wpisujemy nazwę żądanego serwera FTP, w leżącym poniżej (

Host Name

) – jego adres. Z zasady należy wybierać serwer znajdujący się geograficznie najbliżej, gdyż transmisje z odległych serwisów FTP przebiegają zazwyczaj bardzo powoli.

Jeśli logujemy się do serwera FTP z dostępem anonimowym, należy uaktywnić przełącznik Anonymous Login. Jako Host Type najlepiej wybrać Automatic detect. W dolnej części okna (

Remote Host

) możemy podać katalog, w którym znajdziemy się natychmiast po podłączeniu. Gdy dany serwer odwiedzamy po raz pierwszy, pole to trzeba siłą rzeczy zostawić wolne.

Uzyskawszy połączenie, WS_FTP zachowuje się w istocie tak samo, jak Eksplorator w Windows 95. Za pomocą dwóch strzałek w środku okna inicjuje się ściąganie (download) i wysyłanie (upload) zaznaczonych plików.

Uwaga! mamy to na chip-cd 6/97
Na CD-ROM-ie dołączonym do CHIP-a 6/97, w kategorii Software/Shareware/Narzędzia do Internetu znajdziecie programy WS_FTP i WS_Archie.

Ponieważ wiele serwerów FTP dostarcza informacje o katalogach w sposób niestandardowy, często trzeba ręcznie zmieniać ustawienie dla typu hosta. To, które należy wtedy ustawić, zależy od systemu operacyjnego serwera. Z reguły przy nieprawidłowej prezentacji danych musimy wybrać wartość WinQVT .