Modemy przyszłości

Bezkonkurencyjna do niedawna technologia ISDN z trudem odpiera ataki ze strony nowych modemów 56k. Tymczasem nie jest to kres możliwości linii telefonicznych – modemy ADSL pozwalają uzyskać zwiększone ponadstokrotnie transfery danych.

Istnienie skrótu ADSL jest najlepszym dowodem na to, że nawet Andy Grove i Bill Gates czasami się mylą. Przed niespełna rokiem szef Intela i założyciel Microsoftu wypowiedzieli się na temat przyszłości wymiany informacji. Obydwaj zgodnie twierdzili wówczas, że przepustowość łączy telefonicznych stanowi wąskie gardło całego światowego systemu teleinformatycznego. Okazuje się, że nikt nie chce brać na siebie odpowiedzialności za żółwie tempo, w jakim informacje wyświetlane są w oknie przeglądarki WWW.

Uwaga! mamy to na chip-cd 11/97
Dodatkowe materiały na temat technologii ADSL znaleźć można na płycie CHIP-CD 11/97 w opcji Know-how | Technologia ADSL

Sposobem uniknięcia problemów związanych z przepustowością, przynajmniej na ostatnim odcinku łączącym internautę z Siecią, jest asymetryczna cyfrowa linia abonencka – Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Wykorzystując starą infrastrukturę (okablowanie) pozwala osiągnąć wspomniane wcześniej transfery dochodzące do 9 megabitów na sekundę. Opracowano już wiele odmian tej technologii (xDSL), jednak żadna z nich nie jest tak obiecująca jak ADSL.

W przypadku ADSL mamy do czynienia z dwoma modemami podłączonymi do linii telefonicznej, czyli do pary miedzianych przewodów. Dane przesyłane są „asymetrycznie” z prędkościami zależnymi od kierunku transmisji: do użytkownika z maksymalną prędkością 9 megabitów na sekundę, do providera z prędkością do 800 kilobitów na sekundę. W ten sposób informacje transmitowane są prawie 140 razy szybciej niż w sieci ISDN i niemal tak szybko jak w lokalnej sieci Ethernet (10 Base-T).

ADSL w Sieci
Forum ADSL: http://www.adsl.com/
Alcatel: http://www.alcatel.com/broadband/
Siemens AG: http://www.siemens.de/oen/
3Com: http://www.3com.com/
Pulsecom: http://www.pulsecom.com/

Szybkość transmisji ADSL zależy jednak bardzo mocno od odległości pomiędzy modemami. Dla przykładu, jeden pełny kanał telewizji cyfrowej wymaga strumienia danych o przepustowości 6 Mb/s, a najbliższy węzeł sieci nie może być oddalony od mieszkania abonenta o więcej niż 1,5 km. Do realizacji usług typu wideo na żądanie („video-on-demand”) wystarcza już sieć o przepustowości 1,5 megabitów na sekundę. Odległość od najbliższego węzła takiej sieci może wynosić w tym przypadku nawet 5,5 km. Mniejsze znaczenie mają odległości pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci, ponieważ łącza między nimi posiadają znacznie większą przepustowość.