Kupię, sprzedam, zamienię…

Krótki test programu przeznaczonego do analizowania procesów sprzedaży w firmie

A nalizator Sprzedaży to pakiet z serii „Tygrysy Ekonomiczne” – klasyczny produkt software’owy przeznaczony dla firm najróżniejszej maści, służący do usprawnienia ich zarządzania. Hasło jest nośne – nic tak bardzo nie wyczula słuchu przedsiębiorców jak niewinne słówko „management”. Mamy do czynienia z aplikacją analityczną o prostej, lecz dającej ogromne możliwości budowie: konstrukcja programu jest oparta na formacie arkusza kalkulacyjnego. Jedyne na nim działania sprowadzają się do wyboru zakresów i wpisania danych do odpowiednich komórek. W większości wypadków można tego dokonać w osobnych oknach: warunków i kryteriów.

Autorzy poczynili proste założenie, dzięki któremu można opisać praktycznie każdy proces sprzedaży dowolnego produktu (materialnego czy też usług), posługując się trzema parametrami: nazwą produktu, jego odbiorcą i okresem sprzedaży. Wszystkim elementom można przypisać dowolną liczbę cech.

Analizator Sprzedaży może prognozować i bogato ilustrować wyniki sprzedażyile sprzedamy

Programiści dokonali zabiegu oddzielenia cech od opisywanych parametrów – zestaw właściwości (cech) tych ostatnich tworzy się zupełnie niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu, okresu sprzedaży, czy też odbiorcy. Dzięki temu użytkownik otrzymuje do ręki narzędzie absolutnie uniwersalne. Same działania w aplikacji są niezwykle proste, przejrzyste i jednoznaczne.

Po utworzeniu bazy wyjściowej, tj. po ustaleniu obiektów i ich cech, program udostępnia wyjątkowo szerokie możliwości analityczne, których wyniki przedstawiane są zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej. Utworzoną bazę można dynamicznie modyfikować.

Aplikacja w części „analitycznej” pozwala na operowanie wszystkimi parametrami (kategoriami), ale tylko w zestawieniach dwóch z nich naraz. Nie stanowi to jednak poważniejszych ograniczeń w obliczu możliwości doboru obiektów, kryteriów, sposobów zestawień itp. Wbudowane procedury tworzenia własnych wskaźników i prognozowanie przebiegu sprzedaży uzupełniają obraz możliwości, które daje program. Ponadto Analizator Sprzedaży pozwala na import danych z zewnętrznych systemów gospodarki magazynowej (w wersji podstawowej wbudowana jest możliwość współpracy z systemami Mag, Simple).

Dziwi nieco możliwość całkowitego usunięcia cech, których niezerowe wartości opisują istniejące obiekty – może to doprowadzić do łatwej utraty dużej liczby wprowadzanych w pocie czoła danych. Nie jest to jednak cecha dyskwalifikująca pakiet – jak już wspomniano, program może zaimportować dane z zewnętrznych systemów magazynowych i jeśli zajdzie potrzeba, istnieje możliwość odtworzenia całej utraconej informacji. Natomiast – na szczęście – nie jest możliwa modyfikacja wartości przyjmowanych przez cechy, jeśli zostały użyte do opisu choćby jednego obiektu.

Interfejs użytkownika zastosowany w Analizatorze Sprzedaży jest wyjątkowo przyjazny i wygodny (ekrany pomocnicze menu są bardzo czytelne). Zrezygnowano z dymków pomocy na rzecz konsekwentnie stosowanego, rozbudowanego tekstu opisu mieszczonego na pasku w dolnej części wszystkich okienek dialogowych.

w skrócie
mamy to na chip-cd 12/97mamy ten program w bbs-ieAnalizator sprzedaży
Wymagania: PC 386DX; 4 MB RAM; Windows 3.1x lub 95; ok. 10 MB na dysku
Producent: Zakład Informatyzacji Przedsiębiorstw, Warszawa tel.: (0-22) 48 71 72, faks: 48 12 06
e-mail: [email protected],
http://www.zip.com.pl/
Cena: 1208 zł
plusprostota obsługi
plusłatwość tworzenia bazy danych
plusszeroka gama instrumentów analitycznych
minusniepełna ochrona danych

Należy zwrócić uwagę na bardzo dużą stabilność aplikacji – podczas testów nie udało się znaleźć błędów, które powodowałyby przerwanie jej pracy.

Ze względu na dużą funkcjonalność Analizatora Sprzedaży oraz łatwość obsługi tego programu, można przypuszczać, że aplikacja znajdzie uznanie w oczach osób zatrudnionych w działach marketingu, sprzedaży i promocji najrozmaitszych przedsiębiorstw.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.