Nowe oblicze Hipokratesa

Postęp w medycynie jest niewielki. Tak przynajmniej subiektywnie twierdzą ci, których dotknęła osobista tragedia utraty kogoś bliskiego, dla kogo – przy obecnym stanie wiedzy – nie było już ratunku. Naukowcy są innego zdania.

Jeszcze kilkanaście lat temu pytanie o to, jak będzie wyglądał świat w XXI wieku, wywoływało lawinę domniemań godnych scenariusza filmu science-fiction. W naszpikowanych elektroniką domach, sklepach, instytucjach wszystko miało odbywać się automatycznie. Czynności wykonywane samodzielnie zredukowano by – zgodnie z wyobrażeniami większości – do niezbędnego minimum. O ile jednak wizji stechnicyzowanej przyszłości było wiele, przewijała się w nich jedna wspólna myśl: ludzie od zawsze marzyli, by nauczyć się wlaczyć z chorobami zabierającymi im bliskich.

Info
Więcej informacji:http://www.itu.int/IT-D/development/Projects/telemed/Telemedtype.htm
http://www.ai.mit.edu/projects/vision-surgery/surgery_home_page.html
http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mcenk/medical/
http://www-dse.doc.ic.ac.uk/~nd/surprise_96/vol2/cbp/article2.html
http://www.mmms.com/telemedicine/
http://iregt1.iai.fzk.de/
http://www.fc.net/~dlojacon/nafta.html
http://dmtwww.epfl.ch/imt/robchir/minerwa.html
http://robotics.jpl.nasa.gov/tasks/rams/homepage.html
http://www.hitl.washington.edu/projects/
http://weber.u.washington.edu/~cves/index.html
http://www.enc.hull.ac.uk/CS/VEGA/medic/surgery
http://os.sri.com/medical/telepres.html
http://www.ht.com/htweb/sims/
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/zahraar/resource.htm
http://www.hitl.washington.edu/projects/knowledge_base/medvr/
medvr.html#Introduction

Postęp w medycynie, w porównaniu z galopującym rozwojem nauk technicznych, a w szczególności informatycznych, jest niewielki. Tak twierdzą ci, których dotknęła osobista tragedia utraty kogoś bliskiego, dla kogo — przy obecnym stanie wiedzy – nie było ratunku. Z kolei lekarze są zdania, że postęp w medycynie w ostatnich latach był znaczny. Każda kolejna dekada przynosiła rozwiązania rzucające nowe światło na dotychczasowe metody diagnozowania i leczenia. Nie dziwi więc, że tak wiele nadziei wiąże się z nadchodzącym stuleciem.