Lekarski słownik

Słownik składa się z dwóch funkcjonalnych części – systemu obsługi słownikowych baz danych TL+ oraz dołączonych do niego baz słownikowych. Program daje się łatwo skonfigurować (czcionka, klawisze aktywacji, opcja pracy „zawsze na wierzchu”, wielkość okien).

Kolejny słownik LexLandu: tym razem – dla medyków słownik dla medyków

Słownik zawiera 55 tys. haseł w języku angielskim i 45 tys. w języku polskim. Słownictwo obejmuje dość szeroki zakres ze

okładka płyty

wszystkich dziedzin medycyny, jednak często wyszukiwanie alfabetyczne w przypadku rzadziej występujących lub złożonych terminów nie daje rezultatu. W takich sytuacjach dobrze sprawdzają się dwa inne algorytmy przeszukiwania. Przydatna jest możliwość uzupełniania zawartości słownika własnymi hasłami i ich tłumaczeniami. Nie jest wprawdzie możliwe bezpośrednie wprowadzanie zmian do zakupionej bazy językowej, jednak możemy stworzyć własną, a następnie zadeklarować ją jako jeden z elementów zestawu.

Reklama

Program dobrze spełnia swoje zadanie. Adresowany do lekarzy i osób związanych z medycyną umożliwia korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej i jest pomocą w pisaniu np. publikacji w języku angielskim. Prosta instalacja i konfiguracja, mimo trochę zbyt lakonicznego podręcznika, nie powinna sprawiać trudności osobom mającym przeciętne obycie z komputerem, a takich jest wśród medyków coraz więcej.

w skrócie