Odrodzony kreator

N

a rynku oprogramowania do nagrywania płyt CD-ROM trwa zażarty bój. Żaden z producentów (a jest ich wielu – patrz przegląd oprogramowania do nagrywania płyt CD – CHIP 6/97) nie jest w stanie całkowicie kontrolować sytuacji. Konkurencja depcze po piętach i zawsze można się spodziewać szybkiej i zdecydowanej odpowiedzi z jej strony na udoskonalenia własnego produktu.

Aplikacja firmy Adaptec jest narzędziem wyjątkowo wręcz udanym. Easy CD Creator to program będący kontynuacją serii produkowanej niegdyś przez korporację Corel, został on jednak wykupiony przez twórców Easy CD Pro i gruntownie zmieniony.

Głównym wymaganiem, które stawia się programom tego typu jest maksymalna prostota obsługi. Pakiet Adapteca całkowicie je spełnia. Kolejnym wymogiem jest obsługa możliwie największej liczby urządzeń do nagrywania płyt CD. Easy CD Creator posiada możliwość współpracy z popularnymi urządzeniami firm Yamaha, Philips, Ricoh, Sony i Matsushita, a także z innymi przy użyciu uniwersalnego sterownika.

Zaletą programu jest możliwość wykonania płyt startowych startowe cd

Creator składa się z wielu modułów, spełniających różne zadania. Główna, podstawowa część aplikacji jest uzupełniana przez małe programy do bezpośredniego kopiowania płyt, cyfrowego zgrywania ścieżek audio i edytor dźwięku. Wzajemne uzupełnianie się wszystkich części kompletu pozwala na zapis danych w praktycznie każdym stosowanym obecnie formacie: od CD-ROM, CD-DA, poprzez Multisession, CD-Extra i CD-Bridge, aż po zaawansowane i skomplikowane CD-I, Picture CD i Video CD (słowniczek terminów – patrz CHIP 6/97). Tak szeroki zakres obsługiwanych standardów czyni z programu bardzo użyteczne narzędzie dla profesjonalistów.

Zasadnicza część pakietu: Easy CD Creator Deluxe to bardzo dobrze przygotowany, klasyczny program do tworzenia dysków CD-ROM. Wykonanie płyty polega na zbudowaniu wirtualnego drzewa plików i katalogów, które mają zostać na niej zapisane. Dokonujemy tego w głównym oknie roboczym programu. Dzieli się ono na dwie części. W pierwszej widzimy wszystkie fizyczne dyski i możemy wybierać dane, które później przenosimy do drugiego okna – tam konstruujemy i oglądamy strukturę tworzonej płyty. Zmiana docelowego katalogu czy połączenie zawartości kilku folderów w jeden nie stanowi problemu. Bardzo użyteczną opcją jest możliwość importu i edycji poprzednio nagranej sesji roboczej z programem.

łatwość stworzenia Easy CD Creator umożliwia bardzo łatwe zarządzanie plikami na tworzonej płycie CD-ROM

Dla mniej wprawnych użytkowników stworzono specjalne kreatory, które prowadzą poprzez proces tworzenia płyty i dokładnie tłumaczą wszys-tkie wykonywane operacje.

Od czasu powstania Windows 95 długie nazwy plików na dobre zadomowiły się w naszych komputerach. Easy CD Creator jest na to przygotowany i obok obsługi nieco archaicznego standardu ISO 9660 potrafi nagrać płytę w nowszym – Joliet, pozwalającym na zachowanie wszelkich rozszerzonych parametrów pliku, a jednocześnie nie przeszkadzającym w odczytywaniu płyty przy pracy w systemie MS-DOS.

Bardzo ciekawą nowością wprowadzoną w produkcie Adapteca jest możliwość nagrywania płyt startowych (artykuł na ten temat znajduje się w bieżącym numerze CHIP-a). Easy CD Creator czyni tę operację dziecinnie prostą. Należy stworzyć zwykłą dyskietkę systemową i nagrać na niej wszystkie potrzebne sterowniki. Umieszczenie w plikach konfiguracyjnych driverów do napędu CD-ROM umożliwi odczytanie całej zawartości płyty przy starcie systemu. Kolejnym krokiem jest skopiowanie całej zawartości dyskietki na płytę CD. Później można umieszczać na niej dowolne dane.

Easy CD Creator jest jednym z pakietów, który umożliwia obsługę urządzeń wielokrotnego zapisu CD-RW. W menu pojawiły się opcje kasowania zawartości płyty i wyboru nagrywarki CD-RW.

w skrócie