Tanie faksowanie

Na rynku software’owym egzystuje wiele programów do faksowania, w większości jednak są to produkty komercyjne, za które trzeba często słono zapłacić. Używając aplikacji FaxMail Network 5.25 firmy ElectraSoft, nie unikniemy wprawdzie konieczności dokonania opłaty rejestracyjnej, ale nie jest ona zbyt wysoka.

FaxMail może pracować w systemach Windows 95, Windows NT (3.0 bądź 4.0) i Windows 3.1x (z zainstalowanymi bibliotekami Win32). Niestety, nie pracuje w sieci. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy odpowiedzieć na pytania dotyczące typu używanej karty faksmodemowej, portu komunikacyjnego i numeru telefonu, pod którym będziemy odbierać nadsyłane faksy. Ponadto program pozwala na zdefiniowanie używanego typu notacji daty oraz godziny. Na zakończenie podajemy nazwę katalogu – skrzynki pocztowej.

FaxMail Network może konkurować z produktami komercyjnymi fakser niekomercyny

Wiadomości, które mają zostać wysłane przygotowujemy za pomocą FaxMail NotePada. Jest to edytor tekstu, pozwalający na dołączenie do tworzonego dokumentu tzw. cover page – elementu służącego np. jako logo firmy, a zapisanego w postaci pliku PCX. Oczywiście możliwe jest skorzystanie z dowolnego edytora, przygotowanie faksów do wysłania, ustawienie ich w kolejce, a następnie nadanie „hurtem”. FaxMail pozwala na stworzenie książki telefonicznej – obejmuje ona nie tylko numery faksów, lecz także łączy je w grupy odbiorców.

W przypadku, gdy któraś z przesyłek nie dotrze do adresata, zostaniemy o tym poinformowani przez program Event Monitor. Zarejestrowanym zdarzeniem może być także udane nadanie faksu.

w skrócie