By zostać wirtuozem

Aplikacja Mistrz Klawiatury 1.0 autorstwa Nahlik Softu jest niewielkim programem (mieszczącym się na jednej dyskietce), którego celem jest nauczenie użytkownika komputera szybkiego i sprawnego posługiwania się klawiaturą.

Mistrz Klawiatury pokazuje przyporządkowanie klawiszy palcom prawidłowe palce najpierw

Instalacja pakieciku jest wręcz banalna i nie wymaga prawie w ogóle ingerencji użytkownika. Wnet po uruchomieniu aplikacja wyświetla listę zarejestrowanych kursantów. Uczący się mogą ćwiczyć „palcówki” zgodnie z zaleceniami aplikacji (opcja Sugerowana z menu Lekcja ), pisząc dowolny tekst wczytany do programu (opcja Teksty ) lub wybierając jedną z lekcji, którymi dysponuje program nauki pisania na klawiaturze. Oprócz tego stawia się uczniom zadanie wyselekcjonowania liter, z którymi uczący się ma kłopoty ( Wybór liter z menu Lekcja ).

Wklepywaniu towarzyszy dźwięk mechanicznej lub elektronicznej maszyny do pisania (wybierany przez użytkownika) oraz podgląd keybordu z zapalającymi się na niebiesko aktualnie naciskanymi klawiszami. Skuteczność i osiągi swojego maszynopisania można sprawdzić, uruchamiając Opcje. Klawisz [F2] pozwala na podpatrzenie przyporządkowania klawiszy do każdego palca lewej i prawej ręki.

w skrócie
Mistrz Klawiatury 1.0
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x/95; ok. 2 MB na dysku
Producent: Nahlik Soft, Kraków tel./faks: (0-12) 266 93 52 e-mail:[email protected]http://www.ispid.com.pl/~nahlik/
Cena: 49 zł
plus łatwa instalacja
plus prostota obsługi
plus niewielkie wymagania sprzętowe
minus brak możliwości skalowania ekranu

Obszerny (jak na program tej wielkości) jest system pomocy. Oprócz opisu zasad obsługi programu znalazło się w nim omówienie zasad organizacji miejsca pracy (wybór biurka lub stołu, ustawienie monitora, krzesła, klawiatury i myszki, właściwe oświetlenie) i techniki pisania na klawiaturze.

Jedynym mankamentem – lub raczej niedogodnością – jest brak możliwości skalowania ekranu, co ma znaczenie podczas pracy na monitorach z wysoką rozdzielczością.