Ciasno, coraz ciaśniej…

Kompresować trzeba – to nie ulega wątpliwości. Jednak wpisywanie ciągnących się w nieskończoność poleceń w starym, dobrym DOS-ie to już przeszłość. Jak dokonać tego szybciej i łatwiej? Na to pytanie odpowie poniższy przegląd kilkunastu nakładek na programy kompresujące dla Windows.

Programy pakujące dane zaczęły robić oszałamiającą karierę w momencie, gdy coraz więcej użytkowników komputerów stanęło przed poważnym problemem: gdzie pomieścić te wszystkie dokumenty i pliki, na które na twardym dysku jest za mało miejsca. Wtedy na arenę wkroczyły takie aplikacje, jak ARJ, PKZIP, LHA, PAK, ARC itp. Każdy zapewne doskonale pamięta wpisywanie kilometrowej długości poleceń, gdzie trzeba było podać katalog źródłowy i docelowy, pakowane pliki, rodzaj kompresji lub pojemność dyskietki, gdy przenosiliśmy na nią dane. Prawdziwym kłopotem było zapamiętanie wszystkich używanych przełączników, a na dodatek każdy program posiadał inny ich zestaw. Powyższe kłopoty rozwiązały częściowo nakładki pracujące w środowisku DOS i obsługujące zazwyczaj kilka formatów. Dziś jednak mało kto ich używa. Czym zatem powinna charakteryzować się dobra nakładka na programy pakujące?

Info
mamy ten program w bbs-iemamy to na chip-cd 2/98Zaprezentowane programy można znaleźć na CHIP-CD 2/98 oraz w naszym BBS-ie.Najbardziej aktualne wersje prezentowanych w niniejszym artykule programów można znaleźć pod następującymi adresami:
http://tucows.it.pw.edu.pl/comp95.html
http://www.download.com/
http://www.shareware.com/

Wiele spakowanych plików trafia do nas z Internetu. Dobrze więc jest, gdy program współpracuje z popularnymi przeglądarkami WWW, rozpakowując plik zaraz po jego pobraniu na dysk, potrafi rozkodować zaszyfrowaną przesyłkę oraz wykonać operację w drugą stronę – zakodować pocztę. Również przesyłanie skompresowanych dokumentów przez modem to duża oszczędność pieniędzy i czasu.

Ogólnie rzecz biorąc wszystkie, prezentowane nakładki na programy kompresujące dzielą się na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią aplikacje, które pracują z zewnętrznymi programami, zwykle działającymi w środowisku DOS. Druga grupa to nakładki posiadające własne, wbudowane algorytmy kompresji i dekompresji. Trzecią natomiast stanowią programy wykorzystujące oryginalne rozwiązania, ale też dopuszczające możliwość użycia pakowarek zewnętrznych.