Optymalne zarządzanie

Krótki test programu planującego i zarządzającego projektami, które prowadzone są w firmie

W każdej firmie przeprowadza się skomplikowane analizy procesów gospodarczych, a wszystko po to, by usprawnić i zoptymalizować działalność przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wykonanie takiej analizy jest bardzo pracochłonne, a o pomyłkę nietrudno.

Optima! 2.0 dysponuje kilkunastoma rodzajami wykresów pomocnych w prezentacji statystycznych wyników symulacji procesupomocnicze wykresy

Aby uniknąć popełnienia błędów w projektowanym procesie, można skorzystać z pomocy programu Optima! 2.0. Pozwala on na „stworzenie” dowolnego procesu, zasymulowanie go, a statystyki wynikające z przeprowadzonej symulacji pomogą podjąć decyzję co do przyszłego funkcjonowania projektu w firmie. Modelowanie polega na definiowaniu obiektów znajdujących się w działach, które mogą reprezentować rzeczywiste wydziały przedsiębiorstwa. Wśród parametrów obiektów znajdują się m.in.: czas trwania procedury, liczba pracowników i ich wynagrodzenie, maksymalna liczba godzin nadliczbowych.

Przydatną funkcją jest tworzenie własnych symboli obiektów dopasowanych do specyfiki prowadzonej działalności czy też dodawanie do procesu indywidualnie zdefiniowanych procedur i zmiennych. Zadbano także o czytelną prezentację wyników symulacji. Dostępne są one w postaci tabel lub kilkunastu rodzajów wykresów dwu- i trójwymiarowych. Dzięki temu, że Optima! obsługuje mechanizm OLE, użytkownik może osadzać w projektach obiekty z innych programów, np. Micrografx Graphics Suite .

w skrócie
Optima! 2.0
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95/NT; 6 MB na dysku
Producent: Micrografx Inc., USA, http://www.micrografx.com/poland/
Dostarczył: I-BIS, Wrocław tel./faks: (0-71) 72 53 74, e-mail:[email protected]
Cena: 380-760 USD
pluswygodny interfejs użytkownika
plusmożliwość tworzenia własnych obiektów
plusniewielkie wymagania sprzętowe
plusobsługa mechanizmu OLE
minusbrak wersji polskiej

Dodatkowym atutem aplikacji jest interfejs użytkownika. Rysowanie schematów nie nastręcza kłopotów, a redefiniowalne paski narzędzi pomagają dopasować dostępne funkcje do własnych potrzeb.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.