Optymalne zarządzanie

W każdej firmie przeprowadza się skomplikowane analizy procesów gospodarczych, a wszystko po to, by usprawnić i zoptymalizować działalność przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wykonanie takiej analizy jest bardzo pracochłonne, a o pomyłkę nietrudno.

Reklama
Optima! 2.0 dysponuje kilkunastoma rodzajami wykresów pomocnych w prezentacji statystycznych wyników symulacji procesu pomocnicze wykresy

Aby uniknąć popełnienia błędów w projektowanym procesie, można skorzystać z pomocy programu Optima! 2.0. Pozwala on na „stworzenie” dowolnego procesu, zasymulowanie go, a statystyki wynikające z przeprowadzonej symulacji pomogą podjąć decyzję co do przyszłego funkcjonowania projektu w firmie. Modelowanie polega na definiowaniu obiektów znajdujących się w działach, które mogą reprezentować rzeczywiste wydziały przedsiębiorstwa. Wśród parametrów obiektów znajdują się m.in.: czas trwania procedury, liczba pracowników i ich wynagrodzenie, maksymalna liczba godzin nadliczbowych.

Przydatną funkcją jest tworzenie własnych symboli obiektów dopasowanych do specyfiki prowadzonej działalności czy też dodawanie do procesu indywidualnie zdefiniowanych procedur i zmiennych. Zadbano także o czytelną prezentację wyników symulacji. Dostępne są one w postaci tabel lub kilkunastu rodzajów wykresów dwu- i trójwymiarowych. Dzięki temu, że Optima! obsługuje mechanizm OLE, użytkownik może osadzać w projektach obiekty z innych programów, np. Micrografx Graphics Suite .

w skrócie
Optima! 2.0
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95/NT; 6 MB na dysku
Producent: Micrografx Inc., USA, http://www.micrografx.com/poland/
Dostarczył: I-BIS, Wrocław tel./faks: (0-71) 72 53 74, e-mail:[email protected]
Cena: 380-760 USD
plus wygodny interfejs użytkownika
plus możliwość tworzenia własnych obiektów
plus niewielkie wymagania sprzętowe
plus obsługa mechanizmu OLE
minus brak wersji polskiej

Dodatkowym atutem aplikacji jest interfejs użytkownika. Rysowanie schematów nie nastręcza kłopotów, a redefiniowalne paski narzędzi pomagają dopasować dostępne funkcje do własnych potrzeb.