Rzut oka do wnętrza

Każdy kto studiował medycynę doskonale pamięta nie kończące się powtarzanie łacińskich nazw, opisywanie każdej tętnicy, naczynia, nerwu, kosteczki wraz z występującymi na niej guzkami, dołkami, dziurkami tudzież przyczepami mięśni. Wszystko to wtłaczane do pamięci, przedziwnie mieszało się i ulatywało w czasie np. kolokwium. Co słabsze jednostki prezentowały po paru miesiącach nauki objawy zaburzeń psychicznych lub przynajmniej nagły uwiąd powołania do zawodu.

Idealna pomoc nie tylko dla studentów medycyny idealny pomocnik

Pomocą dla tych ludzi, a także wszystkich innych używających często języka opisującego anatomię człowieka może być Multimedialny Słownik Anatomiczny. Jego autorzy opierali się na zaleceniach Międzynarodowego Komitetu do spraw Mianownictwa Anatomicznego z sierpnia 1997 r.

Program, którego interfejs przypomina swym wyglądem przeglądarkę IE 4.0, umożliwia przede wszystkim wyszukiwanie i odsłuchiwanie mian anatomicznych w 3 językach (polski, łacina, angielski) oraz ich naukę

w testach. Szczególnie interesująca wydaje się możliwość odczytania całej sekwencji mian należących do wybranej gałęzi nazw. Oczywiście dotyczy to wszystkich 3 wersji językowych. O multimedialności programu stanowią też ryciny – jest ich łącznie 71.

w skrócie
Multimedialny Słownik Anatomiczny Nomina 2.0
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486, 8 MB RAM, CD-ROM,16-bitowa karta dźwiękowa, karta graficzna SVGA 1 MB, ok. 12 MB na dysku; Windows 95 lub NT 4.0
plus pełny i aktualny zakres mianownictwa anatomicznego w 3 językach
plus możliwość sprawdzania i utrwalania wiedzy za pomocą testów
plus prostota instalacji
minus zbyt mała liczba rycin
Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, tel.: (0-22) 831 21 81 faks: 831 27 93 e-mail:[email protected]http://www.pzwl.pl/
Cena: 69 zł

Program może być doskonałą pomocą i sprawdzianem przed egzaminem z anatomii. Należy tylko żałować, że liczba rycin nie jest większa i nie dotyczą one większej ilości szczegółów – zwiększyłoby to atrakcyjność tej i tak cennej pozycji.