U źródeł

Zgodnie z ostatnimi trendami informatycznej mody – do naszej redakcji trafiają kolejne pakiety języka Java. Ostatnio otrzymaliśmy pakiet Java Workshop 2.0, który powstał u samego „źródła wszechwiedzy” na ten temat. Jej producentem jest bowiem SunSoft – twórca Javy.

Większość programistów posługujących się tym językiem uczyła się go, korzystając ze sztandarowego produktu JavaSoftu – Java Development Kit. Dość długo był on jedynym narzędziem do programowania w tym języku. Miał jeszcze jedną, istotną zaletę – nic nie kosztował. Każdy mógł go sobie „ściągnąć” z wielu miejsc w Internecie.

Java Workshop służy do szybkiego tworzenia i testowania apletów i aplikacji Javy. Produkt jest dowodem ogromnych możliwości Javy, został bowiem napisany w całości w tym języku. Niestety, jest to również przyczyną jednej z jego słabości: Java Workshop to program powolny.

Paleta wizualnych komponentów jest dość uboga uboga paleta

Podstawowym obiektem, na którym operuje Java Workshop, jest projekt. Wszystkie nowe zadania rozpoczyna się od jego definicji. Możliwe jest utworzenie takich typów projektów, jak: aplet, aplikacja, pakiet klas, komponent Java Beans. Kiedy tworzymy aplet definiujemy również jego parametry wykonania. Można podać dane przekazywane do apletu, rozmiary i położenie apletu na stronie WWW oraz alternatywny tekst dla przeglądarek, które nie obsługują Javy. Co ważne – pakiet „rozgrzesza” programistów z nieznajomości składni języka HTML. Na życzenie automatycznie wygeneruje testową stronę HTML, na której będzie pokazywany aplet. Ale można również samodzielnie przygotować sobie witrynę.

Projekty grupowane są w portfele (portfolios). Każdy nowy projekt jest automatycznie „obrabiany” przez pozostałe moduły Java Workshop. Projekty można z łatwością przesuwać między portfelami, korzystając z techniki przeciągnij-i-upuść. Mogą być one zagnieżdżane, tzn. stanowić elementy innych projektów. To miłe, że twórcy pakietu pomyśleli o takich praktycznych rozwiązaniach. Przy budowaniu projektów, które składają się z wielu plików, kompilowane są tylko zmodyfikowane pliki. Programista ma do dyspozycji dwa kompilatory Javy. Pierwszy (i szybszy) jest wbudowany w Java Workshop. Drugi zaś to javac, znajdujący się w JDK.

Testowanie i uruchamianie apletów i aplikacji ułatwia wbudowany debugger. Potrafi on precyzyjnie sterować wykonywanym programem, podglądać wartości zmiennych i wyrażeń. Punkty zatrzymania (breakpoints) zdefiniujemy, określając linie kodu lub metody. Ważna jest możliwość śledzenia wykonywania poszczególnych wątków (threads). Co ciekawe, można analizować nie tylko aplety działające na lokalnym komputerze, ale i te na komputerach odległych (poprzez połączenia sieciowe).

profiler optymalizuje Profiler graficznie pokazuje czas wykonywania poszczególnych funkcji, co ułatwia optymalizację kodu

Badanie efektywności kodu i jego optymalizację ułatwia Profiler. Jest to narzędzie analizujące wykonanie programu. Dzięki niemu można określić, jak wiele czasu zajmuje wykonanie różnych funkcji (metod) i jak często poszczególne funkcje są wywoływane.

Do tworzenia kodu źródłowego służy skromny edytor. Elementy składni da się w nim wyróżnić kolorami, czego nie było w poprzedniej wersji. Użytkownik może również definiować własne skróty klawiaturowe. Zaletą edytora jest współpraca z programami do zarządzania kodem źródłowym przy programowaniu zespołowym. Poza tym narzędzie to odstaje od potrzeb profesjonalnego programisty. Brak w nim choćby możliwości definiowania makr. Testowany pakiet oferuje pełne wsparcie komponentów JavaBeans. Za jego pomocą możemy je bez problemu tworzyć i modyfikować, a także importować do zawartej w pakiecie palety komponentów i – oczywiście – dodawać do projektów.

Java Workshop zawiera bardzo ciekawy element – Visual Java, służący do generowania graficznego interfejsu ze standardowych komponentów: pól wyboru, okienek dialogowych itp.

w skrócie
Java Workshop 2.0
Wymagania: PC Pentium 32 MB RAM; napęd CD-ROM Windows 95/NT; ok. 50 MB na dysku
Producent: SunSoft, USA http://java.sun.com/
Dostarczył: Clico, Kraków tel.: (0-12) 632 51 66 faks: 632 36 98 e-mail:[email protected]http://www.clico.krakow.pl/
Cena: ok. 500 zł
plus pełna zgodność ze standardem Javy
plus niska cena
plus wyczerpująca dokumentacja (w postaci elektronicznej)
minus niezadowalająca szybkość

Przez cały czas pracy użytkownik ma do dyspozycji bardzo obszerną pomoc kontekstową, która jest mocną stroną pakietu. W jej skład, oprócz instrukcji obsługi, wchodzi pełny opis języka oraz Java API. Nie brakuje również drukowanej dokumentacji.

W obecnej postaci Java Workshop nie jest narzędziem rewelacyjnym. Ale informacje docierające z SUN-a świadczą o determinacji w pracy nad rozwojem Javy. Toteż kolejne wersje programu będą z pewnością coraz dojrzalsze. Tym bardziej że żaden z twórców pakietów programistycznych nie jest tak blisko źródeł Javy jak SunSoft.