Internetowe DTP

Język HTML został opracowany z myślą o prezentacji tekstów naukowych w sieci World Wide Web. Z tego też względu jego możliwości w zakresie formatowania stron były dość skromne. Dzięki wprowadzonej niedawno technice Style Sheets tekst zamieszczony w sieci WWW może uzyskać zupełnie nową, atrakcyjną wizualnie postać.

Na początku lat osiemdziesiątych Tim Berners-Lee z genewskiego instytutu CERN nie zdawał sobie zupełnie sprawy, że opracowana przez niego World Wide Web (WWW) tak szybko zdobędzie ogromną popularność. Celem pracy szwajcarskiego naukowca było skonstruowanie mechanizmu do prezentacji prostych tekstów, np. rozpraw naukowych. Do realizacji tego zadania wystarczyło opracowanie jednolitego formatu tekstu, kilku nagłówków i poziomów hierarchii, dołączenie cytatów i stopek oraz ozdobienie takiej kompozycji schematycznymi ilustracjami. Z tych elementów można było bez problemu utworzyć np. artykuł o nadprzewodnictwie.

Obecnie takie możliwości stały się już niewystarczające. Naukowcy stanowią w sieci WWW mniejszość, a swoje strony zaczęły tworzyć różne wydawnictwa, agencje, firmy komputerowe, salony samochodowe, organizacje polityczne oraz prywatni użytkownicy. Coraz głośniej domagają się oni lepszych możliwości prezentowania informacji, m.in. udostępnienia różnych krojów i atrybutów pisma.

Info
mamy to na chip-cd 2/98Adresy strony głównej konsorcjum W3C, definiującego standardu stosowane na stronach WWW:

Konsorcjum World-Wide Web (W3C):http://www.w3c.org

Na CHIP-CD 2/98 w dziale Know-How | HTML 4.0 zamieszczona została specyfikacja HTML-a 4.0

Postulaty te dotarły do konsorcjum World Wide Web (W3C), które kieruje rozwojem sieci WWW, czego efektem było powstanie techniki Style Sheets, oferującej nowe możliwości prezentacji danych. Rozwiązanie to można porównać do szablonów stylu lub formatu, występujących np. w edytorach tekstu. Mechanizm Style Sheets pozwala bowiem projektantom stron WWW na niemal dowolną zmianę atrybutów tekstu, a co za tym idzie – na wykorzystanie w sieci WWW różnych technik typograficznych.

Jako przykład użycia Style Sheets na stronie webowej niech posłuży tekst niniejszego artykułu. Przedstawiona powyżej ilustracja pokazuje, w jaki sposób za pomocą nowej techniki dokument WWW można stosunkowo łatwo upodobnić do klasycznego artykułu z czasopisma.

Odpowiedni szablon o nazwie Cascading Style Sheets Level 1 można uzyskać na stronie konsorcjum W3C pod adresem http://w3.org/TR/REC-CSS1. Autorami opublikowanego tam rozwiązania są

Hakon Lie oraz Bert Bos. Z szablonów Style Sheets nie można jednak (oficjalnie) korzystać w obowiązującym obecnie standardzie HTML 3.2. Dopiero kolejna (4.0) wersja tego języka, funkcjonująca na razie pod roboczą nazwą „Cougar”, umożliwia wykorzystanie szablonu Cascading Style Sheets Level 1 jako modelu formatowania tekstu. Nowe przeglądarki stron WWW Navigator 4.x i Internet Explorer 4.x oferują już odpowiednie możliwości, ale funkcje te nie są jeszcze w pełni dopracowane. Dzięki tym browserom technika Style Sheets ma szansę szybko rozpowszechnić się wśród użytkowników Sieci i twórców stron WWW, tym bardziej, że prace nad szablonami Style Sheets typu CSS1 zostały już praktycznie zakończone.

Wygląd strony:

Nagłówek strony: Obraz: internet.gif

Reklama

Tytuł: Czcionka: The Mix Extra Bold-Plain, Rozmiar: 57 punktów, Wysokość wiersza: 60%

Wiodący akapit: Czcionka: The Mix Bold, Rozmiar: 14 punktów, Wysokość wiersza: 80%

Właściwy tekst: Czcionka: Sabon, Rozmiar: 12 punktów