Nic, tylko ikony…

Są programy, w których nie ma typowego rozwijalnego menu, klawiszologii, zawiłych i niejednokrotnie tajemniczych opcji. Ich użytkowanie jest łatwe i nie wymaga prawie żadnej znajomości komputera. Do takiej grupy aplikacji należy TriplePlay Plus! English. Na pudełeczku widnieje niewielka inskrypcja, głosząca, że odbiorcami programu są dzieci od lat 8 wzwyż, a także dorośli.

Tylko ikony – ułatwia to poruszanie się po programie TriplePlay Plus! English tylko ikony

Biorąc pod uwagę fakt, że program komunikuje się z użytkownikiem tylko w języku angielskim (a raczej jego amerykańską mutacją), tak określony przedział wiekowy, a szczególnie jego dolna granica, wydaje się nieco zaniżony. Niemniej jednak po przeczytaniu dołączonej instrukcji w języku polskim nawet ci, którzy nie znają ani słowa po angielsku, dadzą sobie radę i opanują reguły, którymi rządzi się ta multimedialna gra-aplikacja. Do dyspozycji ucznia-słuchacza oddano następujące tryby pracy programu: Aural Comprehension (rozumienie ze słuchu), Reading (czytanie), Automatic Speech Recognition (automatyczne rozpoznawanie głosu) reprezentowane przez trzy przyciski. Po naciśnięciu dowolnego z nich uaktywnia się rządek 6 przycisków tematu oraz menu rozmaitych gier, układanek i zgaduj-zgaduli.

w skrócie
TriplePlay Plus! English
Liczba CD: 1
Język: angielski
Wymagania: PC 386 DX 33, 4 MB RAM, SVGA, CD-ROM, karta dźwiękowa, głośniki (słuchawki), mysz, 8 MB na dysku, Windows 3.1x lub 95
plus intuicyjny interfejs
plus możliwość wielotorowej nauki języka
minus wysoka cena
Producent: Syracuse Language Systems, NY, USA
Producent: Lincomp Empik Multimedia, Warszawa, tel.: (0-22) 642 81 65
Cena: 159 zł

To właśnie za ich pomocą kursant może np. ćwiczyć wymowę za pośrednictwem dołączonego do zestawu mikrofonu, kojarzyć przedmioty z ich nazwami, wprawiać się w rozumieniu tekstu czytanego przez lektora, doskonalić konwersacje oraz poznawać nowe słowa i zwroty. Za sprawą funkcji dyktafonu można nagrywać własne wypowiedzi, porównywać je z oryginałami, doskonaląc wymowę i intonację.