Terminalowy mistrz

Od czasu wprowadzenia przez Microsoft systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika wszyscy już trochę zapomnieli o trybie tekstowym. Tymczasem serwery unixowe wciąż jeszcze z powodzeniem wykorzystują terminale znakowe. Są one szczególnie przydatne w przypadku łączenia się z systemem Unix przez Internet.

NetTerm 4.2.3 to jeden z najlepszych emulatorów terminali znakowych terminal

Specjalnie dla użytkowników Windows pojawiło się wiele programów „udających” terminale i umożliwia-jących łączenie się z odległymi komputerami pracującymi pod kontrolą systemu Unix. NetTerm 4.2.3 jest jednym z najlepszych wśród nich. Potrafi on bezbłędnie emulować kilkanaście ważnych standardów terminali (m.in. VT100, VT102, VT220, VT52, WYSE50, ANSI, SCO-ANSI, IBM3163). Jako jeden z niewielu podobnych programów NetTerm pozwala użytkownikowi na uruchamianie aplikacji wykorzystujących elementy pseudograficzne. Program jest bardzo elastyczny: użytkownik może zmieniać wielkości okienka, czcionki, kolorów oraz paska narzędzi. Do wbudowanej książki adresowej można wpisać nazwy serwerów, z którymi najczęściej się łączymy.

Oprócz logowania się do komputerów przez sieć NetTerm potrafi obsłużyć połączenia modemowe (poprzez bibliotekę TAPI lub bezpośrednio) i podłączyć się do BBS-ów lub innych serwerów, umożliwiających dostęp telefoniczny. Do dodatkowych usług należą też: możliwość transmisji plików przy wykorzystaniu protokołu ZMODEM, XMODEM i KERMIT, a także wbudowany prosty serwer FTP, wyszukiwanie adresu komputera w rejestrze DNS i obsługa skryptów logowania.

w skrócie
mamy ten program w bbs-iemamy to na chip-cd 2/98NetTerm 4.2.3
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95; ok. 2 MB na dysku
Producent: InterSoft, e-mail: [email protected], http://starbase.neosoft.com/~zkrr01
Rejestracja: 20 USD

NetTerm może być bezpłatnie używany przez 30 dni. Jedynym (i niezbyt dokucz-liwym) ograniczeniem wersji ewaluacyjnej aplikacji jest zamykanie programu po zakończeniu połączenia.