Aby się dobrze sprzedało

Krótki test systemu podpowiadającego strategię reklamową dla firmy

Co roku polskie firmy przeznaczają niebagatelne środki finansowe na promocję i reklamę swych usług lub produktów. Właściwe zagospodarowanie tych funduszy jest kluczem do odniesienia rynkowego sukcesu. Bardzo pomocna może okazać się wówczas

Kampania — aplikacja Instytutu Badania Mediów i Rynku Estymator. Dzięki niej możemy określić, jakie media – prasa, radio czy telewizja – powinny uczestniczyć w planowanej kampanii reklamowej.

Na podstawie określanych przez użytkownika kryteriów Kampania podpowie, gdzie najkorzystniej zamieścić reklamę kampania

Podstawowym zadaniem programu jest obliczenie, do jakiego odsetka osób spośród zdefiniowanej przez użytkownika grupy docelowej dotrą hasła prezentowane w publikatorach, a także podanie liczebności tej grupy. Podczas definiowania zespołu odbiorców, dla którgo ma być przeprowadzona kampania reklamowa, użytkownik posługuje się następującymi kryteriami doboru: województwo, wielkość miasta lub wieś, płeć, przedział wieku, wykształcenie i dochód na osobę. Wyniki obliczeń prezentowane są w formie rankingu, który następnie można zapisać w pliku tekstowym bądź wydrukować. Listy takie tworzone są osobno dla prasy, radia i telewizji.

Obsługa programu jest bardzo łatwa i nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa lub statystyki. Wszystkie obliczenia przeprowadzane są automatycznie, a wyniki prezentowane zrozumiale i czytelnie.

w skrócie
Kampania
Wymagania: PC 386; 2 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 3 MB na dysku
plusbardzo łatwa obsługa programu
pluskompleksowa analiza danych z różnych kategorii
plusczytelna prezentacja wyników
minusskąpa szata graficzna
minuskłopotliwa instalacja
Producent: Estymator, Warszawa, tel./faks: (0-22) 827 47 62
e-mail: [email protected]
Cena: ok. 1300 zł

Instalacja aplikacji nastręcza nieco trudności. Aby umieścić pliki programu w wybranym przez siebie, a nie domyślnym katalogu docelowym, użytkownik musi własnoręcznie zmodyfikować zbiór Setup.bat. Nie jest automatycznie tworzona nowa grupa. Są to jednak niedogodności natury technicznej. Samą zaś Kampanię można polecić wszystkim pragnącym jak najefektywniej wykorzystać środki przeznaczone na reklamę.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.