Internet bez stresów

Korzystanie z usług sieciowych w Windows 95 wcale nie musi być kłopotliwe. Najczęściej wystarczy optymalizacja ustawień, aby połączenie ze światem zaczęło funkcjonować poprawnie.

Różnice pomiędzy 16 i 32–bitowym Winsockiem

Windows 95 jest 32-bitowym systemem operacyjnym. Na tym właśnie fakcie opierają się liczne i ważne ulepszenia, jak choćby wielowątkowość (multithreading). Co za tym idzie oprogramowanie internetowe, które w pełni korzysta z możliwości Windows 95 musi być 32-bitowe, a więc wymaga 32-bitowego Winsocka (biblioteki zapewniającej współpracę z Internetem). Jeśli jednak używamy w Windows 95 software’u 16-bitowego, narażamy się na różnorakie kłopoty.

Z jednej strony wszystkie aplikacje 16-bitowe wykonywane będą wspólnie jako jedno zadanie. Dlatego błąd choćby w jednej z nich pociąga za sobą konsekwencje dotykające wszystkich pozostałych.

Z drugiej, aplikacje 16-bitowe nie wspierają ani wielozadaniowości, ani wielowątkowości. W codziennej praktyce oznacza to, iż aby przejść do kolejnego etapu pracy, musimy czekać, dopóki aplikacja nie zakończy ładowania wcześniejszego pliku, i to nawet wtedy, gdy aplikację tę wywołamy wielokrotnie. Natomiast w przypadku aplikacji 32-bitowej można dzięki wielowątkowości ściągać równocześnie kilka plików i na dodatek jeszcze surfować po Pajęczynie. Nie tylko chroni to przed nudą „downloadów”, lecz pomaga do końca wykorzystać szerokość pasma transmisyjnego. Szczególnie w przypadku powolnych serwerów taka kombinacja rozmaitych operacji w różnych miejscach WWW może znacznie obniżyć koszt czasu sieciowego.

Info
mamy ten program w bbs-ieWymieniane w artykule programy można znaleźć w naszym BBS-ie, w bibliotece Internet.

Na CD-ROM-ach CHIP-a można znaleźć następujące programy:
mamy to na chip-cd 1/98mamy to na chip-cd 9/97CD 1/98 – IeClean 32 3.01
CD 1/98 – NsClean 32 4.1
CD 1/98 – ZOC 3.06
CD 1/98 – RAR dla DOS-a
CD 9/97 – PGP 5.0