Ku gwiazdom

Konia z rzędem temu, kto potrafi wskazać dyscyplinę nauki, w której komputery i programy komputerowe nie znalazły jeszcze zastosowania. Chętnie są wykorzystywane w najrozmaitszych dziedzinach; sprawdzają się również w edukacji. Doskonałym tego przykładem są elektroniczne planetaria. Jednym z nich jest Stella 2000 fińskiej firmy Swimming Elk Software.

Reklama
Stella 2000 prezentuje widok nieba nasze niebo

Po uruchomieniu aplikacja wyświetla na ekranie mapę świata. Za pomocą myszki należy wskazać miejsce, z którego będą prowadzone „obserwacje”. Następnie pojawia się „widziana” z tego miejsca panorama nieba. Szereg funkcji umożliwia wyświetlenie wielu podstawowych informacji dotyczących gwiazd, planet i obiektów wchodzących w skład Katalogu Messiera oraz Nowego Katalogu Ogólnego (NGC). Wyszukanie ich na prezentowanej mapie nieba nie nastręcza żadnych trudności. Obrazu możliwości Stelli dopełniają zmiany punktu widzenia w zależności od wybranej strony świata, dodanie siatki azymutalnej i deformacja obrazu z uwzględnieniem efektów załamania promieni świetlnych w atmosferze. Pożyteczną opcją jest animacja ruchu ciał niebieskich na nieboskłonie. Dzięki niej ustalimy godziny ich wschodu lub zachodu.

w skrócie
mamy ten program w bbs-iemamy to na chip-cd 4/98Stella 2000 1.1
Wymagania: PC 486 DX; 8 MB RAM; Windows 95; ok. 2,5 MB na dysku
plus duży katalog obiektów niegwiazdowychi
plus możliwość prowadzenia dziennika obserwacji
plus prostota obsługi
minus brak możliwości wyświetlenia obrazu nieba widzianego z biegunów
Producent: Swimming Elk Software, Finlandia http://www.sci.fi/~elk/
Rejestracja: 45 USD

Stella w wersji niezarejestrowanej działa przez 30 dni od momentu zainstalowania. Nie są też dostępne wszystkie funkcje, a po pięciu minutach od rozpoczęcia pracy z aplikacją pojawia się na środku ekranu logo producenta. Baza, na podstawie której odbywa się wyszukiwanie obiektów astronomicznych na mapie nieba, zawiera tylko kilkaset pozycji. Po wniesieniu opłaty rejestracyjnej autor zapewnia dostarczenie spisu ponad dziewięciu tysięcy nazw ciał niebieskich oraz bezpłatne uaktualnienia programu przez dwa lata.