ActiveX w Sieci

Technologia ActiveX postrzegana jest często jako konkurencja dla języka Java. O ile jednak poważne aplikacje stworzone w Javie są obecnie wciąż jeszcze swoistymi ciekawostkami, o tyle kontrolki (lub jak proponuje Microsoft – formanty) ActiveX w coraz większym stopniu tworzą naszą software’ową rzeczywistość.

Kontrolki wykorzystać można do budowy aplikacji, alemożna je także umieszczać w dokumentach HTML i uruchamiać za pomocą Internet Explorera (od wersji 3.0 wzwyż). Kontrolki na stronach to nie tylko metoda na (dyskusyjne) „ożywienie” statycznych dokumentów HTML. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na szybkie tworzenie efektywnych aplikacji sieciowych na bazie Internet Explorera. Nie bez znaczenia jest również fakt znacznie większych możliwości kontrolek w stosunku do mocno ograniczonych apletów Javy. Automatycznie pojawia się także problem potencjalnych zagrożeń wynikających z wykorzystania kontrolek (patrz słowniczek). Technologia ActiveX dostarcza jednak odpowiednich mechanizmów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa kontrolek.

Info
Dodatkowe informacje na temat programowania w Visual Basicu oraz tworzenia kontrolek:
Strona domowa Visual Basica:
http://www.microsoft.com/vbasic/
Dodatkowe kontrolki, które można wykorzystać w swoich projektach:
http://www.microsoft.com/vbasic/icompdown/

1. Microsoft Visual Basic 5 – krok po kroku, Michael Halvorson, Wydawnictwo RM
2. Visual Basic 5 w 21 dni, Nathan i Ori Guerwich, Wydawnictwo RM
3. ActiveX biblioteka programisty, Suleiman „Sam” Lalani, Ramesh Chandak, MIKOM
4. Visual Basic nie tylko dla orłów, Greg Perry, Intersoftland

mamy to na chip-cd 5/98Pliki źródłowe przykładowego projektu znaleźć można na płycie CD dołączonej do tego numeru CHIP-a w opcji CHIP-offline|Internet|ActiveX.
mamy to na chip-cd 6/97Visual Basic 5.0 Control Creation Edition znaleźć można na płycie CHIP-CD 6/97 w opcji Software|Test software. Na tej samej płycie w opcji Know-how|ActiveX znajdują się dodatkowe informacje na temat tej technologii.

O ile tworzenie apletów jest (nawet przy użyciu specjalnych narzędzi) stosunkowo skomplikowane, o tyle tworzenie kontrolek ActiveX jest proste. Najlepszym narzędziem umożliwiającym rozpoczęcie „zabawy” jest Visual Basic 5.0 Control Creation Edition. Dlaczego? Visual Basic jest bardzo prostym, intuicyjnym (jak mówią niektórzy – najbardziej wizualnym z wizualnych) językiem programowania. Opanowanie sposobu obsługi tego programu oraz podstawowego zestawu instrukcji nie powinno zająć więcej niż kilka(naście) godzin. Może w tym pomóc lektura literatury dotyczącej Visual Basica lub serii artykułów dotyczących tego języka, zamieszczonych w CHIP Special pt. „400 Tips and Tricks dla Windows 95”. Pakiet VB 5.0 CCE, oprócz środowiska programistycznego Visual Basica, zawiera program Application Setup Wizard, który umożliwia tworzenie pakietów instalacyjnych dla stworzonych programów. Warto podkreślić, że VB 5.0 CCE jest rozprowadzany za darmo. Możemy więc bez narażania się na koszty spróbować swoich sił jako programiści. Ze względu na dostępność literatury na temat sztuki programowania w VisualBasicu zajmiemy się szerzej nie samym kodowaniem, a raczej sposobami wykorzystania kontrolek w Internecie.