Fideltronic FT336

Popularność Internetu wpłynęła stymulująco na rozwój modemowego rynku. Tym lepiej więc, że i polscy producenci potrafią wytworzyć urządzenia, których nie musimy się wstydzić. Dowodem jest najnowszy produkt firmy Fideltronic, w niczym nie ustępujący zagranicznym konkurentom.

FT336

zbudowano na bazie kości Rockwella. Wśród obsługiwanych funkcji, oprócz standardowych trybów pracy modemu i faksu, znalazła się także AudioSpan umożliwiająca jednoczesne przesyłanie danych i dźwięku. Nie zapomniano również o obsłudze funkcji głosowych pozwalających na nagrywanie i odtwarzanie komunikatów przy wykorzystaniu zewnętrznego mikrofonu i słuchawek. Fideltronic może pracować też jako Speakerphone, pozwalając na prowadzenie rozmowy bez użycia aparatu telefonicznego.

wyniki testu
Model FT336
Plik binarny 6562 cps
„Pusta” bitmapa 10 642 cps
Dokument Worda 10 004 cps
Dokument Excela 8933 cps
Plik typu ZIP 3819 cps
Przep. ważona 6180 cps

Modem nawiązuje połączenia w zakresie prędkości 33 600 bps – 300 bps wykorzystując protokoły V.34, V.FC, V32bis, V22bis, V22, V21 oraz Bell212A/103. Do kompresji danych zaimplementowane zostały standardowe V.42bis i MNP5. Rozszerzono natomiast możliwości korekcji błędów implemenutjąc dodatkowo (oprócz V.42 i MNP2-4) protokół MNP10EC obsługujący linie złej jakości i umożliwiający nawiązanie łączności z telefonami komórkowymi.

w skrócie
Fideltronic FT336
Maks. prędkość transmisji: modem – 33,6 kbps faks – 14,4 kbps
Kompresja: V.42bis, MNP5
Korekcja: V.42, MNP2-4
plus duża prędkość przesyłania skompresowanych zbiorów
plus obsługa MNP10EC
minus brak oprogramowania
Dostarczył: Fideltronic, Sucha Beskidzka, tel.: (0-33) 74 14 14, faks: 74 13 77 http://www.fideltronic.com.pl/,
e-mail: [email protected]
Cena: 322 zł

Wyniki otrzymane przez FT336 lokują modem w czołówce, niestety ze względu na brak oprogramowania zabrakło tego modelu w zestawieniu Top 10.