Kolorowy Linux

W poprzednich numerach omówiono podstawy obsługi Linuxa. Dziś pora na graficzne, okienkowe interfejsy użytkownika na przykładzie XFree86 – wersji X Window zaimplementowanej w systemie Linux.

Systemy unixowe podążają za rozwojem „żelaza” i w pełni wykorzystują możliwości nowoczesnego sprzętu komputerowego. Maszyny o dużej mocy obliczeniowej, pracujące pod kontrolą wydajnego i wielozadaniowego Unixa, mogą być wysokiej klasy stacjami graficznymi. Systemy pełniące dotychczas rolę oprogramowania kontrolującego komputery sieciowe i analityczne znalazły zastosowanie w pracowniach projektowych. Filmy „Jurassic Park” czy „Toy Story” powstały właśnie dzięki wykorzystaniu unixowych stacji graficznych.

Początkowo producenci Unixa tworzyli własne wersje graficznego interfejsu użytkownika (GUI – Graphical User Interface). Konsekwencją była niekompatybilność software’u wykorzystującego „okienka”. Twórcy oprogramowania zmuszeni byli do tworzenia kilku wersji tej samej aplikacji dla różnych systemów. Problem ten rozwiązali naukowcy z Massachussets Institute of Technology, proponując niezależne od platformy środowisko dla aplikacji wykorzystujących GUI. Projekt Athena zyskał poparcie między innymi firmy IBM. Pieczę nad dalszym rozwojem X Window objęło X Consortium, powstałe w 1987 roku jako wspólna inicjatywa producentów stacji roboczych. Efektem współpracy jest wersja X11, która szybko stała się standardowym graficznym interfejsem użytkownika w systemach unixowych. Wkrótce „iksy” znalazły zastosowanie nie tylko w biurach projektowych, ale również jako środowisko graficznych edytorów tekstu, przeglądarek WWW czy choćby Quake’a. Dzięki sieciowemu zorientowaniu protokołu X edytor tekstu można uruchomić na zdalnej maszynie, a efekty pracy oglądać na swoim ekranie. Zalety? Wystarczy zakup jednej licencji kosztownej aplikacji, by mogło z niej legalnie korzystać kilkunastu pracowników firmy.

Info
The Open Group – organizacja czuwająca nad rozwojem X Window
http://www.camb.opengroup.org/tech/desktop/x/
Strony znanych menedżerów okien
http://www.kde.org/
http://www.enlightenment.org/
Lista dyskusyjna nt. X Window
#
Polskojęzyczna dokumentacja
http://www.jtz.org.pl/

mamy to na chip-cd 5/98W dziale CHIP-offline | Zastosowania | Podstawy X Window znajduje się zarządca okien KDE beta 3.

W procesie ewolucji X-ów wyłoniła się także niekomercyjna wersja X Window – XFree86, dołączana obecnie do darmowych dystrybucji Linuxa. W Red Hat Linuxie, umieszczonym na lutowym CHIP-CD, znajduje się XFree86 w wersji 3.3.1.