Słownictwo – Słowo Klausa!

Poczciwy Profesor nauczający języków odnalazł się teraz na gruncie niemieckojęzycznym. Mowa tu, rzecz jasna, o programie do nauki języków obcych firmy Edgard Multimedia, którego poprzednie, angielskie odsłony nasi Czytelnicy już znają (CHIP nr 4/97, s. 84, nr 11/97, s. 108). Profesor Klaus jest programem do nauki słownictwa. Jak powszechnie wiadomo – podczas nauki języka obcego „wkuwanie” na pamięć słówek jest zajęciem tyleż niezbędnym, co nudnym i nieatrakcyjnym. Omawiany program stara się to uciążliwe zajęcie (ba – konieczność!) uprzyjemnić, a przy tym – uzasadnić metodologicznie. Jak zwykle autorzy programu dołączyli do pakietu Poradnik Metodyczny, który przystępnie wyjaśnia procesy szybkiego uczenia się i trwałego zapamiętywania oraz pokazuje najlepsze metody nauki.

Prezentacje utrzymane w żywych kolorach mają uzasadnienie metodologiczne żywe kolory

Niewątpliwą zaletą programu jest to, że rozwija on umiejętności językowe użytkownika jednocześnie w zakresie mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. Pod kątem kształcenia tych właśnie zdolności ustawione są Ćwiczenia, które ułożono w kolejności wzrastającego stopnia trudności. Podzielone są one na działy, wśród których – oprócz tematów stricte słownikowych – znajdują się również zagadnienia gramatyczne. Są to: rekcja czasowników podana w formie ćwiczeń, idiomy, nauka języka niemieckiego i różne wydarzenia, w którym to dziale zgrupowano słówka związane z nauką gramatyki, np. przypadki i części mowy. Godna uwagi jest możliwość nauki i sprawdzenia stanu posiadanej wiedzy z zakresu liczby mnogiej rzeczowników oraz tak ważnego w języku niemieckim zagadnienia, jakim są rodzajniki.

W programie zamieszczono obszerny materiał językowy – 9000 słów, co stanowi przeciętną liczbę wyrazów wypowiadanych dziennie przez statystycznego Niemca. Kryterium doboru słówek była częstotliwość ich występowania we współczes-nym języku niemieckim. W programie znalazły się także wyrazy opisujące aktualne zjawiska z naszej rzeczywistości – słownictwo związane z biznesem, mediami itp. Zgrupowane jest ono w Słowniku Tematycznym, który stanowi osobną część pakietu. W słowniku tym, który może być pomocny przy tworzeniu wypowiedzi, szkolnych wypracowań tudzież – dla początkujących – służyć jako zwykły słownik (ale w wersji dosyć ograniczonej), na uwagę zasługuje opcja Generator ćwiczeń, za pomocą której użytkownik sam może tworzyć ćwiczenia i bazy słownikowe.

rekcja czasowników Rekcja czasowników, podana w takiej formie, daje się szybko opanować

Profesor pracuje w trybie nauki bądź testu. W tym ostatnim istnieje możliwość sprawdzenia stanu wiedzy, program ustala parametry powtórek, prowadzi ewidencję ćwiczeń i testów nie wykonanych oraz nie opanowanych, wyznacza terminy sprawdzianów poprawkowych – wszystkie te zabiegi po to, by zapomnieć o „wkuwaniu” i mimochodem „zakuć” spory kawałek niemczyzny.

Z programu może korzystać na jednym komputerze kilka osób. Każdy z użytkowników otrzymuje własne konto, na którym są gromadzone jego wyniki i ustalane terminy ewentualnych powtórek. Poza tym możliwe jest samodzielne ustalanie parametrów ćwiczeń przez każdego z uczestników i zapisywanie ich na dysku.

Dodatkowym atutem Profesora jest możliwość nagrywa-nia własnych wypowiedzi i porównywania ich z lektorem (są nimi: Niemiec z Monachium i wiedenka).

Profesor Klaus dopracowany jest, chciałoby się rzec, w każdym szczególe. Atrakcyjny, bardzo funkcjonalny interfejs (dobra komunikacja między oknami, przejrzystość), łatwość obsługi oraz nienaganne udźwiękowienie sprawiają, że użytkownik chce aktywnie uczestniczyć w pracy z programem i konsekwentnie kontynuować naukę.

w skrócie
mamy to na chip-cd 4/98Profesor Klaus – Słownictwo
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486 DX, 4 MB RAM, napęd CD-ROM x2, karta graficzna SVGA, karta dźwiękowa, mikrofon, Windows 3.1x, 95 lub NT, ok. 8 MB na dysku
plus duży zasób słownictwa
plus różnorodność metod nauki
plus możliwość nagrywania własnej wymowy i porównywania jej z lektorem
plus niska cena
Producent: Edgard Multimedia, Warszawa tel./faks: (0-22) 857 44 32
e-mail: [email protected],
http://www.edgard.com.pl/
Cena: 79 zł

Rzetelnie zrobiony program firmy Edgard jest z pewnością godny polecenia. Podobnie jak inne aplikacje tej firmy – na pewno znajdzie swoje miejsce na rynku obok innych produktów do nauki języków, jak np. SuperMemo czy EuroPlus+. Profesor Klaus może być znakomitym uzupełnieniem regularnych kursów językowych. Cieszy również fakt, że firma jest otwarta na propozycje zmian i ciągle ulepsza swoje programy. Teraz wypada czekać na kolejną część – wzorem wersji angielskiej – mianowicie na niemiecką Gramatykę .