Z elektroniką za pan brat

Większość urządzeń elektronicznych jest projektowana z wykorzystaniem bardzo drogiego oprogramowania CAD, na którego zakup nie mogą sobie pozwolić osoby amatorsko zajmujące się elektroniką. Chętnym wypróbowania swych sił w projektowaniu układów elektronicznych przychodzą z pomocą autorzy ogólnie dostępnych programów shareware’owych i freeware’owych.

Ceny programów komercyjnych typu CAD, szeroko wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji budowlanych, układów mechaniki lub elektroniki są niejednokrotnie czterocyfrowe i dotyczą twardej waluty. Lwiej części osób amatorsko zajmujących się projektowaniem układów elektronicznych nie stać na taki wydatek. Mogą one jednak skorzystać z bogatej oferty programów shareware’owych i freeware’owych, których funkcjonalność częściowo pokrywa się z pakietami komercyjnymi, a opłaty rejestracyjne nie przekraczają kilkudziesięciu dolarów. Aby ocenić, w jakim stopniu oba typy aplikacji różnią się od siebie, wystarczy zapoznać się z wersją demonstracyjną jednego z programów komercyjnych.

Generalnie rzecz biorąc, wspomniane wyżej programy komercyjne to zintegrowane pakiety, w skład których wchodzą wszystkie narzędzia niezbędne do projektowania układów elektronicznych. Konstruktor ma możliwość wykorzystania pełnego zasobu funkcji pozwalających na edycję schematu ideowego, dobrania do niego odpowiednich elementów, sprawdzenia poprawności działania układu i wygenerowania obwodu drukowanego, który jest przeniesieniem systemu połączeń między nóżkami elementów elektronicznych na warstwę miedzi płytki drukowanej. Ta ostatnia operacja najczęściej wykonywana bywa automatycznie, z reguły jednak poprzedzona jest ustawieniem przez użytkownika kilku istotnych parametrów, a po jej zakończeniu wymaga naniesienia kosmetycznych poprawek. By ułatwić pracę, producenci dołączają do oprogramowania biblioteki z symbolami i parametrami elementów produkowanych przez najbardziej liczące się w świecie firmy elektroniczne, np. National Semiconductor, Motorola, Analog Devices itd.

Info
Najbardziej aktualne wersje prezentowanych w niniejszym artykule programów można znaleźć pod następującymi adresami:
http://www.ivex.com/
http://www.aimspice.com/download.htm
http://www.shareware.com/
http://www.simtel.net/pub/simtelnet/win3/elec/
http://members.aol.com/faisyn/faisyn.htm
http://members.aol.com/maxfro/index.html
http://www.winsite.com/info/pc/winnt/misc/tinycad.zip/
http://sunsite.icm.edu.pl/pub/simtelnet/win3/cad/
http://ftp.quest-net.com/CDI/DIR67.htm

Adresy w Polsce
pl.misc.elektronika – polska grupa dyskusyjna. Istnieje również kilka grup angielskojęzycznych: sci.electronics.basics, -.cad, -.components, -.design, -.equipment, -.misc, -.repair
http://godot.tuniv.szczecin.pl/~mjaskula/tomi/index.html – strona zawiera kilkadziesiąt adresów do stron producentów części elektronicznych, wyszukiwarek dokumentów aplikacyjnych podzespołów.
http://www.jm.com.pl/elektronika/home.htm – strona z informacjami o 45 polskich firmach elektronicznych, zajmujących się m.in. handlem, produkcją komponentów, badaniami oraz projektowaniem urządzeń.
http://pw1.netcom.com/~dwsmith/list_numbers.html, http://www.jm.com.pl/pl/linki.htm – alfabetyczne spisy związanych z elektroniką firm z całego świata.
http://www.polbox.com/m/microlab/ – na stronie znajduje się kilkanaście rozwiązań układowych urządzeń elektronicznych oraz informacje na temat techniki TV-SAT i techniki cyfrowej.

W programach shareware’owych i freeware’owych sprawa ma się nieco inaczej. W przeważającej liczbie przypadków użytkownik sam musi zdefiniować parametry elementów elektronicznych użytych do konstrukcji układu, a przy projektowaniu płytek drukowanych konieczne jest np. własnoręczne połączenie ze sobą wszystkich elementów. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że ułatwienia wynikające z korzystania z gotowych bibliotek czy też z funkcji transportu danych do innych składników pakietów komercyjnych w programach shareware’owych nie istnieją. Jednak poniżej zamieszczone opisy kilku ciekawych aplikacji typu shareware i freeware do projektowania i symulacji działania prostych układów potwierdzają, że programy te mogą okazać się pomocne podczas projektowania i uruchamiania amatorskich konstrukcji elektronicznych.