Zero, dwa w pamięci…

Czasami stajemy przed koniecznością wykonania obliczeń, których złożoność już na wstępie każe powątpiewać, czy podołamy im, posługując się tylko kartką i ołówkiem. Jeśli na biurku stoi komputer, to teoretycznie cały problem znika. Tylko teoretycznie, ponieważ najczęściej jedynym narzędziem obliczeniowym oddanym do dyspozycji właściciela peceta jest standardowy Kalkulator Windows 95.

Wykres powierzchni x3+y3, wykonany przez kalkulator x^3+y^3

Jeżeli to nam nie wystarcza, możemy sięgnąć po WiSCy 4.0 (rozszyfrujmy od razu skrót – oznacza on Windows Scientific Calculator). Co otrzymamy w zamian? Oprócz – co zupełnie oczywiste – zwykłych funkcji arytmetycznych aplikacja pozwala na wykonywanie operacji logicznych, udostępnia funkcje hiperboliczne i specjalne, np. Bessela czy Gamma. Jeśli zechcemy dokonywać obliczeń statystycznych, WiSCy zaoferuje nam generator liczb losowych; dla serii wylosowanych liczb przedstawi średnią, odchylenie standardowe itp. Autorzy programu, zdając sobie sprawę z faktu, że trudno w jakimkolwiek kalkulatorze zaimplementować wszystkie potrzebne użytkownikowi funkcje, pozwolili mu na zdefiniowanie własnych.

WiSCy udostępnia ponadto usługi dodatkowe: wprowadzanie stałych i zmiennych, prowadzenie wielopozycyjnego dziennika obliczeń i zapamiętywanie ich wyników na stosie. Należy też zwrócić uwagę na możliwość wprowadzania i wykonywania pętli typu FOR-NEXT-STEP. Poza tym automatycznie debugowane są wszystkie definiowane funkcje i struktury danych.

Warto poświęcić kilka słów systemowi pomocy. Jego usterką jest brak części dymków podpowiedzi; zaletą zaś duża liczba przykładów opisującch sposób korzystania z poszczególnych funkcji programu.

w skrócie
mamy ten program w bbs-iemamy to na chip-cd 5/98WiSCy 4.0
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95; ok. 3 MB na dysku
plus duża liczba funkcji standardowych
plus możliwość definiowania funkcji użytkownika
plus moduł rysowania wykresów
minus usterki w systemie pomocy
Producent: Igor Evsikov, Kanada, e-mail: [email protected]
Rejestracja: 49 USD

Jeżeli zdecydujemy się wysupłać 49 dolarów na WiSCy, na pewno nie będziemy żałować, w przeciwnym razie program odmówi pracy po 21 dniach.