Mocna Java

Do naszej redakcji trafił PowerJ Enterprise w wersji 2.0. Produkt znajduje się w sprzedaży od kilku miesięcy. Jak większość pakietów programistycznych, jest narzędziem typu RAD. Za jego pomocą można tworzyć aplikacje, aplety, a także obiekty JavaBeans.

Czym PowerJ różni się od konkurencyjnych programów? Różnice są widoczne już na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim: jest bardzo rozbudowany. W paczce, którą otrzymuje kupujący, znajduje się 5 płyt CD. Można na nich znaleźć: PowerJ, JaguarCTS, Object Cycle, a ponadto: Microsoft SDK for Java 1.5 ,

Sun JDK — wersje 1.02 i 1.1.

Producent PowerJ Enterprise dużą wagę przywiązał do ułatwienia programistom pracy z aplikacjami bazodanowymi, szczególnie tymi przeznaczonymi dla dużych przedsiębiorstw. W pakiecie znajdujemy zestaw komponentów zapewniających połączenie z dowolnymi źródłami danych, zgodnymi z ODBC lub JDBC. Umożliwiono tworzenie i testowanie aplikacji bazodanowych, dostarczając wraz z pakietem serwer baz danych Sybase SQL Anywhere .

Przeglądarka klas i obiektów ułatwia pracę nad projektem java bez problemów

Pakiet obsługuje technologię CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Współpracuje także z serwerem transakcyjnym Jaguar-CTS. Umożliwia projektowanie aplikacji i zachowywanie jej w postaci komponentów JavaBeans lub obiektów CORBA.

Za pomocą PowerJ aplikacje tworzy się w sposób graficzny, składając je z komponentów. Pracę dodatkowo ułatwiają kreatory kodu. Wbudowany edytor nie jest specjalnie rozbudowany. Za to raz napisany kod można wielokrotnie wykorzystywać – zarówno jako komponent JavaBeans, jak i kontrolkę ActiveX lub obiekt CORBA. Testowanie upraszcza wbudowany debugger. Przy tworzeniu zapytań SQL warto skorzystać z graficznego edytora SQL.

Programistów pracujących z PowerJ na pewno ucieszy duża liczba klas i komponentów zawartych w pakiecie. Co więcej, można korzystać ze składników JavaBeans i kontrolek ActiveX innych producentów. Stworzoną aplikację (jeśli zajdzie taka potrzeba) da się skompresować do jednego pliku ZIP lub CAB, co bardzo ułatwia jej rozpowszechnianie.

Zawarty w pakiecie moduł PowerDynamo służy do tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami WWW. Za jego pomocą można tworzyć, testować i publikować całkiem spore aplikacje internetowe, składające się z plików HTML, apletów, serwletów.

w skrócie
mamy to na chip-cd 6/98PowerJ Enterprise 2.0
Wymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 95/NT 4.0; ok. 200 MB na dysku
plus łatwość tworzenia apletów i aplikacji
plus pełne wsparcie dla standardów Javy
plus doskonały dostęp do baz danych
plus zintegrowana kontrola wersji
minus spore wymagania sprzętowe
Producent: Sybase Inc., USA, http://www.sybase.com/
Dostarczył: X-Serwis, Wrocław, tel.: (0-71) 72 19 43, faks: 72 27 39,
e-mail: [email protected],
http://www.xserwis.com.pl/
Cena: ok. 8500 zł

Ułatwiono pracę zespołowi programistów. Wspomaga ją Object Cycle. Można również wykorzystywać w tym celu podobne programy innych producentów, np.: Intersolv PVCS, czy MKS RCS.

Mocną stroną testowanego pakietu jest dokumentacja, dostarczona w postaci drukowanej i elektronicznej. Dodatkowo obszerny system Pomocy ułatwia zapoznanie się z możliwościami PowerJ, a początkującym programistom naukę języka Java.