Długoczyt

IRISPen Executive

to ręczny skaner wyposażony w oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR). Praca ze stanowiącym trzon urządzenia piórkiem przypomina korzystanie z markera: należy po prostu przycisnąć go do tekstu i „podkreślić” interesujący fragment. Różnica polega na tym, że „podkreślony” tekst zostaje zeskanowany, błyskawicznie zamieniony na postać alfanumeryczną i wstawiony do używanej właśnie aplikacji – np. edytora tekstu czy bazy danych. Proces jest uruchamiany w chwili przyciśnięcia czujnika do papieru, natomiast pozycjonowanie go nad tekstem ułatwia celownik. Skuteczność oprogramowania OCR zapewnia unikatowa technologia PCR (Pen Character Recognition), uwzględniająca nieregularności obrazu spowodowane ręcznym prowadzeniem pisaka. Nawet tekst mocno zniekształcony jest zwykle bezbłędnie konwertowany na postać alfanumeryczną.

Programowalny przycisk w obudowie pisaka automatyzuje niektóre czynności, np. wprowadzanie danych z wizytówek bezpośrednio do odpowiednich pól bazy danych bez użycia klawiatury i myszy. Można mu bowiem nadać funkcję odpowiadającą wciśnięciu klawisza [Tab] lub [Enter].

Oprogramowanie śledzi linię tekstu o szerokości ok. 1 cm z obrazka zeskanowanego w rozdzielczości 300 dpi. Ogranicza to odczytywanie pisma do czcionek o wielkości od 8 do 22 punktów. Możliwe jest podniesienie lub obniżenie kontrastu skanowania. Software rozpoznaje znaki diakrytyczne 26 języków, w tym polskiego, choć program jest po angielsku. Ciekawa funkcja konwersji może automatycznie zamieniać pewne znaki lub ich ciągi napotkane w czytanym tekście na dowolne odpowiedniki, np. zastępować znak „$” sekwencją „USD”. Poza tekstem możliwe jest wczytywanie do Schowka niewielkiej grafiki, np. podpisu czy logo firmy. Bardzo wygodna jest oferowana przez aplikację możliwość zawężenia zakresu rozpoznawanych znaków do wyłącznie numerycznych lub innego, określonego przez użytkownika zestawu, pomocnego np. przy wczytywaniu tabeli wyników giełdowych.

W wersji Executive rozszerzono możliwości podstawowego oprogramowania translacją kilku typów kodów kreskowych. Pojawiło się też – uwaga! – rozpoznawanie pisma odręcznego (na razie cyfry i litery drukowane). Najistotniejszą różnicą jest jednak pełne akustyczne sprzężenie zwrotne – rozpoznany tekst może być przez odpowiednie oprogramowanie… głośno odczytany. Rozwiązanie to sprawia, iż nie jest już potrzebna dodatkowa kontrola poprawności wczytywanych danych, gdyż użytkownik ma natychmiastowy podsłuch rozpoznanego przez oprogramowanie tekstu. Obecnie jednak możliwość ta zachwycić może wyłącznie osoby pracujące z angielskojęzycznymi dokumentami – brak polskiego modułu syntezy mowy pozbawia sensu korzystanie z tej funkcji.

w skrócie
IRISPen Executive
Interfejs: równoległy
Wielkość pisma: 8-22 punkty
Skanowany obszar: pasek o szerokości 1 cm i długości do 28 cm
Rozdzielczość: 300 dpi
plus łatwy w obsłudze, błyskawiczny OCR
plus rozpoznawanie pisma ręcznego ikodów paskowych
plus algorytm „uczenia się” nowych czcionek i wielkości oparty na analizie kontekstowej
plus rozpoznawanie tekstu w 26 językach, w tym polskich znaków diakrytycznych
minus brak pełnej polonizacji (syntezy mowy i oprogramowania
minus konieczność przełączania pomiędzy skanerem i drukarką
minus wysoka cena
Producent: I.R.I.S., Belgia http://www.irislink.com/
Dostarczył: POLHIT Mobile Computer Systems, Warszawa tel./faks: (0-22) 622 48 71
e-mail: [email protected]
Cena: wersja Executive 1700 zł, wersja podstawowa 1275 zł

Urządzenie zasilane jest ze złącza klawiatury (DIN albo PS/2) lub dołączanego do gniazda modułu zawierającego cztery minipaluszki (AAA), przewód sygnałowy zaś podłącza się do portu szeregowego. Przelotowe złącze pozwala na dopięcie drukarki. Drukowanie wymaga jednak przełączenia odpowiedniej opcji z poziomu programu.

Korzyści z posiadania IRISPena przyćmiewa nieco jego cena – dwu-, a nawet trzykrotnie przewyższająca cenę prostych skanerów płaskich. Rozbudowane możliwości i wygoda maszynki nie zawsze są warte tak dużych nakładów.