Logiczne projektowanie tekstu

Wśród użytkowników „wychowanych” na edytorach tekstu Microsoft Word lub WordPerfect pierwszy kontakt z pakietem Scientific WorkPlace 3.0 może budzić zdziwienie, a nawet konsternację. Powodem jest zupełnie odmienne podejście do przetwarzania dokumentów tekstowych. Podczas gdy większość aplikacji Windows opartych jest na technice WYSIWYG (dostajesz to, co widzisz), SW 3.0 „wyznaje” filozofię określaną jako projektowanie logiczne (logical design). W rezultacie użytkownik zamiast określać rodzaj czcionki lub odstępy między akapitami, nadaje tylko poszczególnym fragmentom dokumentu etykiety, z którymi związane są wszystkie informacje formatujące tekst. Dzięki temu każda sekcja opatrzona tą samą etykietą na wydruku wygląda identycznie. Dokument w czasie edycji zupełnie nie przypomina tego, co otrzymamy po jego wydrukowaniu.

Edytowany dokument jest pozbawiony elementów formatowania bez elementów formatowania

W skład SW, oprócz edytora tekstu, wchodzi także EasyMath, pełniący rolę specjalistycznego edytora równań. Umieszczanie wyrażeń matematycznych w dokumencie odbywa się głównie za pomocą myszki poprzez wybór symboli z paska narzędzi lub rozwijalnego menu. Cenną zaletą EasyMath jest możliwość definiowania makr, które pozwalają wstawić do dokumentu dowolny ciąg symboli. Wywołanie makra następuje w chwili wpisania jego nazwy w tekście edytowanego wyrażenia. Przemyślane tworzenie makr dla często powtarzanych schematów, a także zapoznanie się z licznymi skrótami klawiaturowymi ma zasadniczy wpływ na komfort i wydajność pracy, ponieważ zwalnia z konieczności wykorzystywania myszy.

Kolejnym narzędziem SW 3.0 jest moduł Maple, dzięki któremu możliwości EasyMath znacznie wykraczają poza edycję równań. Maple jest bowiem odpowiedzialny za przekształcanie i rozwiązywanie nawet bardzo skomplikowanych wyrażeń matematycznych. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby znaleźć pierwiastki właśnie wpisanego wielomianu, obliczyć całkę powierzchniową lub automatycznie przeliczyć jednostki miary. Na życzenie Maple rysuje także dwu- i trójwymiarowe wykresy funkcji. Pozwala to uniknąć błędów rachunkowych lub wspomagania się oddzielnymi programami do wykonywania obliczeń matematycznych lub sporządzania wykresów.

ekran <> wydruk wydruk” border=”0″ width=”220″ height=”165″ /> W projektowaniu logicznym ekran
i wydruk to dwie odrębne rzeczy

Dla nauczycieli i wykładowców przydatną funkcją jest automatyczne generowanie testów. Exam Builder potrafi przygotować wiele różnych zestawów zadań na podstawie przykładowego testu zapisanego w formie algorytmu. Jak przystało na współczesną aplikację, SW 3.0 ma funkcje dostępu do Internetu. Za jego pomocą otwieramy pliki w formacie TEX zgromadzone na stronach WWW, a w tekście umieszczamy odsyłacze hipertekstowe. Program wspomaga także tworzenie spisu treści i bibliografii.

Za wygląd przygotowywanych dokumentów odpowiedzialny jest system LATEX. Jego głównym zadaniem jest przetworzenie informacji zawartych we wprowadzonych do edytowanego tekstu etykietach oraz następnie przygotowanie profesjonalnego wydruku. Obsługa czcionek truetype zapewnia współpracę z większością urządzeń drukujących kompatybilnych z Windows. Jeśli jednak użytkownikowi nie zależy na wysokiej jakości wydruku, wówczas można zrezygnować z usług LATEX-a. Dzięki temu zaoszczędza się czas niezbędny na kompilację dokumentu przed jego wydrukowaniem.

w skrócie
mamy to na chip-cd 7/98Scientific WorkPlace 3.0
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Windows 95/NT 4.0; ok. 55 MB na dysku
plus duża iliczba szablonów dokumentów
plus automatyczne przekształcanie wyrażeń matematycznych
plus łatwość łączenia tekstu i wyrażeń matematycznych
plus tworzenie własnych makr
minus brak możliwości tworzenia własnych pasków narzędzi
minus brak wersji polskiej
Producent: TCI Software Research, USA, http://www.tcisoft.com/
Dostarczył: ABB, Kraków, tel.: (0-12) 415 40 74, faks: 415 34 43,
e-mail: [email protected],
http://www.abbpol.krakow.pl/
Cena: ok. 2200 zł

SW 3.0 jest narzędziem dla profesjonalistów z dziedziny nauk ścisłych. Edytory tekstów ogólnego przeznaczenia nie uwzględniają potrzeby częstego łączenia obliczeń matematycznych z tekstem. Aplikacja zawiera ponad 100 szablonów wszelkiego rodzaju publikacji, w tym książek, artykułów prasowych i raportów. Dzięki temu przygotowanie profesjonalnego dokumentu wymaga niewiele więcej czasu niż samo „wstukanie” tekstu. Co prawda, użytkownik pakietu będzie musiał przyzwyczaić się do nowej filozofii przetwarzania teks-tu. Jednak wytrwali będą cieszyć się formą stworzonego dokumentu oraz zwiększoną wydajnością pracy.