Nie tylko wirusy

Większości użytkowników komputerów hasło „bezpieczeństwo” kojarzy się z zagrożeniem ze strony wirusów komputerowych. Jednak metody ataku na nasze dane mogą być zarówno dużo prostsze, jak i znacznie bardziej wyrafinowane.

Problematyka bezpieczeństwa systemów informatycznych i nieautoryzowanego dostępu do danych staje się ostatnio bardzo modna, a coraz to nowe spektakularne włamania do takich instytucji, jak NASA, FBI czy choćby popularnego Yahoo powodują, że temat ten coraz częściej gości na łamach gazet – nie tylko informatycznych – czy w audycjach telewizyjnych (vide: znany program Tok-Szok).

Co prawda od dużych sieciowych systemów informatycznych do naszych poczciwych pecetów droga jest długa, ale również te ostatnie mogą być narażone na próbę odczytania danych czy wejścia do systemu operacyjnego przez osoby nie uprawnione.

Info
Internet
Win Secure It:

http://www.shetef.com/winsec.htm
Security Bugware List Page:
http://161.53.42.3/~crv/security/bugs/list.html
Common Insecuritie Fail Scrutiny:
http://rootshell.connectnet.com/docs/cifs.txt
KANE Security Analyst:
http://www.intrusion.com/
Windows NT Fixes:
#
ftp://ftp.chip.pl/Pub/WinNT/fixes/
NTFSDOS:
http://sysinternals.com/

Literatura
Więcej informacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa danych można znaleźć w książce „Nie tylko wirusy” autorstaw Andrzeja Dudka, wydanej przez wydawnictwo Helion.

mamy to na chip-cd 7/98Większość opisanych w artykule programów i narzędzi można znaleźć na CHIP-CD 7/98 w dziale CHIP-Offline | Zastosowania | Bezpieczeństwo danych

Spróbujmy więc przyjrzeć się mechanizmom autoryzacji dostępu oraz niektórym problemom związanym z bezpieczeństwem danych w systemach operacyjnych Microsoftu.