Podstawy HTML-a część 3

Mimo iż tabele to jeden z częściej stosowanych elementów HTML-a, mało kto zdaje sobie sprawę, jak bogate są możliwości ich zastosowania.

WHTML-u 4.0 polecenia przeznaczone do konstruowania tabel zostały bardzo rozbudowane, lecz większość nowych poleceń nie służy określaniu wyglądu – to, co zaproponowano w poprzedniej wersji języka, nieomal wyczerpuje wizualne aspekty ich tworzenia. Nowe możliwości służą głównie lepszemu opisaniu informacji zawartej w tabelach i jako takie w większości nie zmieniają wyglądu tabel w popularnych przeglądarkach.

Definicja tabeli zaczyna się znacznikiem < TABLE > , a kończy

< /TABLE > — pomiędzy nimi umieszczone muszą być inne, określające parametry poszczególnych pól, wierszy oraz pozostałych składników tabeli. Sam element TABLE ma kilka atrybutów. Te, które są obsługiwane przez istniejące oprogramowanie, to WIDTH, BORDER, ALIGN

, CELLPADDING oraz CELLSPACING. Pierwszy definiuje szerokość tabeli, która może być podana w procentach określających część wolnego miejsca przeznaczonego na tabelę lub w pikselach. Ponieważ HTML stawia wymóg niezależności m.in. od wielkości okna przeglądarki, jeśli to tylko jest możliwe, należy używać wartości procentowych. Drugi atrybut, BORDER, mówi o grubości ramek okalających poszczególne pola tabeli – wartośćą jest jej grubość w pikselach. Brak tego atrybutu jest równoznaczny z zapisem BORDER=0, samo BORDER to to samo co BORDER=1. ALIGN określa ustawienie tabeli względem reszty dokumentu – RIGHT, CENTER, LEFT, czyli z prawej strony, na środku lub po lewej. Ostatnie dwa atrybuty definiują odstępy w polach tabeli oraz pomiędzy nimi.

Info
Wilbur HTML 3.2:
http://www.htmlhelp.com/reference/wilbur/
World Wide Web Consortium:
http://www.w3c.org/

Każda tabela może zawierać tytuł, który musi być ujęty w znaczniki elementu CAPTION. Jego pozycję względem tabeli określa atrybut ALIGN. Może to być TOP (nad tabelą), BOTTOM (pod nią) oraz LEFT lub RIGHT. Zgodnie ze specyfikacją dwa ostatnie określają kolejno położenie z lewej lub prawej strony tabeli, ale przeglądarki traktują to jak wyrównanie do odpowiedniego boku na górze tabeli.