Baza danych w godzinę

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do tworzenia aplikacji baz danych, jak choćby mające silną pozycję Delphi czy PowerBuilder. Oba wspomniane produkty mają jednak, groźnego konkurenta w postaci Clariona 4 autorstwa firmy TopSpeed.

Po otwarciu pudełka z pakietem uwagę przykuwa bogata dokumentacja. Wraz z płytą dostarczane są bowiem cztery podręczniki, gruntownie opisujące możliwości, funkcjonowanie i język programowania aplikacji.

Kreatory procedur i formularzy znacznie zwiększają efektywność pracy kreatory

Pracę z Clarionem warto rozpocząć od lektury najszczuplejszej książki, stanowiącej krótki przewodnik dla początkujących użytkowników. Firma Speed zadała sobie trud, by ten pierwszy wprowadzający w świat programowania w Clarionie podręcznik dostarczyć w polskiej wersji językowej. Za pomocą tej książki utworzenie prostej, ale kompletnej i samodzielnej aplikacji bazodanowej (plik wykonywalny z rozszerzeniem EXE), składającej się z dwóch powiązanych relacyjnie tabel, wymaga niespełna godziny. Przy okazji można przekonać się, że „napisanie” w pełni funkcjonalnego programu jest możliwe bez wprowadzenia choćby jednej linii kodu. Wszystko to za sprawą Kreatorów i szablonów, które zwalniają z konieczności programowania. Od użytkownika wymaga się jedynie zdefiniowania tabel i określenia wzajemnych powiązań między nimi, a także ustalenia kluczy i więzów integralności. W ten sposób tworzy się tzw. słownik bazy danych. Można także skorzystać z gotowych plików bazodanowych, zapisanych w formacie dBASE III lub IV, FoxPro, Clipper, ScalableSQL albo dowolnym innym (konieczne jest wówczas zainstalowanie sterownika ODBC). Pakiet współpracuje też z bazą Oracle, ale niezbędne sterowniki należy zamówić oddzielnie. Dane wprowadza się za pomocą okien dialogowych lub korzystając z pośrednictwa Kreatorów. Ich ekrany tylko początkowo mogą wydawać się nieco skomplikowane. W miarę upływu czasu docenia się mnogość opcji, pozwalających w szerokim zakresie sterować funkcjonowaniem szablonów.

Interfejs programu oraz kod obsługi zdarzeń związanych z umieszczonymi w nim kontrolkami tworzony jest w pełni automatycznie. Zbudowana w ten sposób aplikacja pozwala co najmniej przeglądać, sortować i edytować rekordy oraz tworzyć i drukować raporty. Jeżeli jednak ostateczny rezultat nie jest zadowalający, samodzielnie można dokonać dowolnych modyfikacji. Aby np. wyświetlić dane powiązane z przeglądanym rekordem wystarczy umieścić na formularzu dodatkowy przycisk i przypisać mu standardową procedurę Browse .

prosta aplikacja w kilkadziesiąt minut Prostą aplikację można utworzyć w kilkadziesiąt minut bez konieczności programowania

Korzystając z szablonów i Kreatorów Clariona, możemy jednak tylko tworzyć standardowe aplikacje baz danych, spełniające niezbyt wygórowane wymagania. Aby zrealizować zaawansowane lub niebanalne funkcje konieczne jest skorzystanie z możliwości obiektowego języka czwartej generacji (4GL), udostępnianego przez pakiet. Specjaliści z pewnością docenią wygodę posługiwania się nim i przejrzystość pisanego kodu. W razie potrzeby można skorzystać bezpośrednio z funkcji Windows API i biblioteki standardowej języka C albo też dołączyć dowolne, skompilowane biblioteki stworzone za pomocą języków C/C++ lub Modula-2.

Programowaniu w języku Clarion poświęcony jest jeden z opasłych tomów dokumentacji. Jednak nawet zaawansowani użytkownicy zapewne nie zrezygnują z gotowych szablonów, których przeróbka w celu przystosowania do własnych potrzeb zabiera znacznie mniej czasu niż pisanie modułów od początku. Wynikowy kod aplikacji może być zarówno 16-, jak i 32-bitowy, w zależności od użytego kompilatora. Użytkowników poprzednich wersji Clariona ucieszy fakt, że z pakietem dostarczany jest konwerter starszych aplikacji do wersji 4.

w skrócie
mamy to na chip-cd 9/98Clarion 4 Professional Edition
Wymagania: PC 386, 8 MB RAM (Windows 3.1x); PC 486, 16 MB RAM (Windows 95); PC 486, 32 MB RAM (Windows NT); ok.12 MB na dysku
plus wiele szablonów kontrolek i kodu obsługi zdarzeń
plus wbudowane Kreatory formularzy, procedur i raportów
plus łatwy w obsłudze generator aplikacji
plus bogata dokumentacja
Producent: TopSpeed, USA, http://www.topspeed.com/
Dostarczył: Speed, Poznań, tel.: (0-61) 855 73 73, faks: 851 77 62,
e-mail: [email protected],
http://www.speed.pl/
Cena: ok. 2700 zł
Wersja edukacyjna: ok. 1200 zł

Clarion 4 jest kolejnym małym krokiem w kierunku ułatwienia życia programistom. Daleko posunięta automatyzacja procesu tworzenia aplikacji czyni Clariona dobrą alternatywą dla popularnych narzędzi RAD (Rapid Application Development). Zainteresowani możliwościami Clariona powinni zajrzeć na stronę internetową firmy TopSpeed, aby zapoznać się z jego wersją testową.