Ale kino!

Piotr Kubiszewski

Autorem

HyperCama — dość prostego programu służącego do przechwytywania zachodzących na ekranie akcji i zapisywania ich na dysku w postaci filmów AVI – jest Amerykanin o swojsko brzmiącym nazwisku – Greg Kochaniak. Aplikacja nadaje się do użycia przez wszystkich, którzy w przygotowywanych przez siebie prezentacjach i demonstracjach chcą wykorzystywać filmy „nakręcone” bezpośrednio z ekranu komputera.

Zaletą HyperCama jest możliwość wyboru dowolnego fragmentu ekranu Windows w charakterze planu zdjęciowego same zalety

Interfejs pakietu składa się z pięciu widocznych w głównym oknie zakładek. Dwie – Hot Keys i

License — pozwalają na zmianę standardowo zdefiniowanych gorących klawiszy oraz zawierają informacje o warunkach rejestracji programu. Zakładka Sound określa parametry nagrywanego dźwięku, jeśli przechwytywane sekwencje mają od razu być wzbogacone dźwiękowym komentarzem.

w skrócie
HyperCam 1.32
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Windows 95/98/NT; ok. 650 KB na dysku
plus dobry stosunek możliwości/cena
plus opcja „filmowania” dowolnego fragmentu ekranu
plus możliwość zastosowania jako serwera OLE
minus mała liczba przechwytywanych klatek na sekundę
Producent: Hyperionics, USA, http://www.hyperionics.com/
Rejestracja: 30 USD

Najważniejsze parametry „reżyser” definiuje jednak używając dwóch pozostałych zakładek. Pierwsza z nich –

Screen Area — pozwala (na dwa sposoby) określić obszar, który będzie „filmowany” okiem kamery HyperCama. Druga –

AVI File — służy do definiowania wszystkich parametrów „filmowania”, od nazwy pliku, do którego ma następować zapis danych, poprzez włączenie lub wyłączenie nagrywania dźwięku, do liczby przechwytywanych klatek na sekundę, częstości zapisu tzw. ramki kluczowej i jakości oraz typu kompresji, która ma zostać zastosowana w trakcie nagrywania. Jak najlepiej ustawiać te parametry, aby uzyskać maksymalną wydajność komputera, można się dowiedzieć z rozdziału Performance Tips znajdującego się w Pomocy programu.

Decydując się na wybór narzędzia do przechwytywania sekwencji wideo bezpośrednio z ekranu, warto zapoznać się z próbną wersją HyperCama. Jego możliwości są bardzo interesujące, cena zaś, niemal czterokrotnie niższa od znanego konkurencyjnego pakietu Lotus ScreenCam, dodatkowo wpływa na jego pozytywną ocenę. Nic tylko filmować…