Bez prądu

Oszczędzanie energii odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie, także w technice komputerowej. Oto, jak uśpić komputer, a później możliwie szybko przywrócić go do życia.

Wielu użytkowników komputerów zauważyło zapewne, że ich sprzęt niekiedy wyłącza się samoczynnie. Nie mamy tu jednak do czynienia z zanikiem zasilania w sieci ani wirusem komputerowym, lecz elementarnym rozkazem sprzętowym. Należy go samodzielnie uaktywnić w menu

Power Management

BIOS-u oraz w systemie operacyjnym, jeśli nie uczyniliśmy tego wcześniej.

Info
Grupa dyskusyjna
Pytania, uwagi i komentarze do artykułu można umieścić na liście dyskusyjnej #.

To, co od dawna jest zwyczajem w przypadku drukarek, wkroczyło również do całych zestawów PC. W trybie oszczędzania energii dyski twarde są wyłączane, procesor jest taktowany z częstotliwością bliską zero MHz, wyłączane są też urządzenia peryferyjne (np. monitor). Więcej wymagań wnoszą najnowsze specyfikacje PC 98 i PC 99. Precyzują one między innymi sposób oszczędzania energii przez urządzenia podłączone do magistrali USB (Universal Serial Bus).

Producenci, jak Intel i Microsoft, udoskonalili zasadę, zgodnie z którą należy rozpocząć oszczędzanie u źródeł i tak konfigurować komputery, aby w danej chwili aktywne były tylko te komponenty, które są potrzebne do pracy.